En løsning via Farre til Billund droppes af Banedanmark. Men de undersøger tre andre muligheder for at skabe en forbindelse til Billund. Pressefoto

En løsning via Farre til Billund droppes af Banedanmark. Men de undersøger tre andre muligheder for at skabe en forbindelse til Billund. Pressefoto

Togbane til Billund undersøges

Banedanmark er i gang med at lave VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) til brug for en ny bane til Billund. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.
Indtil videre har Banedanmark arbejdet med i alt fire mulige linjeføringer til en ny bane til Billund. En borger har foreslået, at der etableres en linjeføring via Farre.
Dette linjeføringsforslag har Banedanmark undersøgt og valgt ikke at tage med i de videre VVM-undersøgelser. Det skyldes, at løsningen ikke indeholder fordele i forhold til den linjeføring, der går over Gadbjerg. Farre-løsningen ville betyde længere rejsetid til Vejle samt flere anlægs- og driftsomkostninger end linjeføringen til Gadbjerg. Farre-løsningen kræver desuden at der anlægges mere ny banestrækning end ved linjeføringen over Gadbjerg, hvorfor det forventes, at den bliver dyrere at anlægge.
Projektet forventes at gå i høring i første halvdel af 2017, hvor VVM-redegørelsen også offentliggøres.
logy

Publiceret 01 October 2016 08:00