Langt til et budgetforlig

Borgmester H.P. Geil har helt i pagt med, hvad borgmestre siger forud for afgørende budgetmøder sagt, at han håber på et bredt forlig. Det bliver formentlig ved håbet for borgmesteren, hvis han med bredt mener, at han får alle i byrådet til at bakke op om sit og flertalsgruppens budgetforslag.

Der er dog næppe tvivl om, at flertallets budgetforslag bliver vedtaget. Venstre, DF, radikale og formentlig også Slesvigsk Parti bakker op om det. Det vil LA formentlig også gøre, efter at partiets forslag om foreløbig at droppe en ny sydskole i Haderslev er blevet stemt ned, hvilket med sikkerhed vil ske.

Socialdemokraterne vil forsøge at komme igennem med nogle forslag, hvilket måske i enkelte tilfælde vil kunne skaffe flertal, men alt overvejende har partiet kun mulighed for enten at stemme for det borgerlige forslag eller undlade at stemme. Der er ikke tradition for, at Socialdemokraterne stemmer imod et budgetforslag, der i byrådet er flertal for - og det sker næppe heller denne gang.

Mest modstand møder det borgerlige budgetforslag fra Enhedslisten, hvilket ikke betyder, at partiet ikke kan tilslutte sig væsentlige elementer i det borgerlige flertals forslag. Der er imidlertid nogle områder, som partiet ønsker at opprioritere - bl.a. ældreforsorg, værestederne og skolevæsenet.

De områder koster naturligvis, og de penge ønsker partiet skaffet gennem en langsommere gældsafvikling. Det vil sige afbetaling af den eksisterende gæld, som også de borgerlige vil, mod optagelse af nogle millioner kroner i ny gæld til ganske lav rente, hvilket de borgerlige ikke vil. De nævnte punkter er formentlig så vigtige for Enhedslisten, at partiet bliver nødt til at stemme imod budgetforslaget.

Den kommunale gæld vil stadig blive afviklet efter Enhedslistens prioriteringer - blot strække sig over en lidt længere årrække, hvilket Socialdemokraterne er med på, men her stritter et flertal imod.

Havkatten Calle

Publiceret 01 October 2016 07:00