Hvidovre Kommune har aktuelt problemer med at overholde plejeboliggarantien.

Hvidovre Kommune har aktuelt problemer med at overholde plejeboliggarantien.

Alle muligheder skal undersøges

Konvertering af beskyttede boliger og tilbud om udenbys pladser. Det er nogle af de tiltag, som Hvidovre Kommune nu vil se nærmere på i forsøget på at løse plejeboligmanglen i Hvidovre

Plejeboliggarantien for borgere, der er skrevet op til plejehjemsplads, er i Hvidovre Kommune på nuværende tidspunkt svær at holde nede på de to måneder, som loven foreskriver.

Derfor er der nu truffet politisk beslutning om, at alle tænkelige muligheder for at imødekomme manglen på plejeboliger skal undersøges nærmere. Det besluttede kommunalbestyrelsen på Kb-mødet tirsdag aften. - Aktuelt har Hvidovre Kommune problemer med at overholde plejeboliggarantien, og der forventes et fortsat stigende behov for plejeboliger de kommende år, stod der i det oplæg, som kommunalbestyrelsen skulle tage stilling til.

Fordele og ulemper

Sagen har tidligere været behandlet i Social og Sundhedsudvalget (SSU), hvor udvalget blev præsenteret for en række potentielle muligheder for at skaffe plejeboliger på under to måneder. Blandt andet blev det foreslået, at der skulle ses nærmere på, om der midlertidigt kan anvises plejeboliger til Hvidovreborgere i andre kommuner, om man kan lukke ventelister til plejeboliger i Hvidovre for borgere fra andre kommuner, om der kan konverteres fem plejeboliger på Krogstenshave midlertidigt til plejeboliger, og om man kan fastholde ni plejeboliger på Svendebjerghave. I SSU var der ikke helt enighed om, hvilke muligheder, der skulle afsøges og heller ikke til tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde var alle enige, men et flertal gik dog ind for, at alle muligheder skulle undersøges nærmere. For med afsøgningen af andre muligheder for at leve op til plejeboliggarantien er der både fordele og ulemper - uanset hvilke løsninger der vælges. Hvis Hvidovreborgere tilbydes plejebolig i en anden kommune og men takker nej, kan det nemlig betyde, at de igen skal vente op til otte uger på at få tilbudt en plejebolig. - Hvis borgeren takker nej til den tilbudte bolig, starter de forfra på en frist på to måneder, stod der i sagsfremstillingen. Som det også blev sagt på kommunalbestyrelsesmødet vil vurderingen af den enkelte borgers behov for plejebolig imidlertid blive taget med i betragtning, uanset om man takker nej til en udenbys plejebolig. Den anden mulighed, der skal afsøges, handler om at lukke ventelister fra udenbys borgere til specifikke plejeboliger. Udenbys borgere, der gerne vil til Hvidovre f.eks. fordi de har familie i byen kan således fortsat godt komme til Hvidovre, men de kan, hvis løsningen viser sig at være brugbar, ikke forvente at få plads på et specifikt plejehjem. Om det bliver en relevant løsning for at forkorte ventetiden til plejebolig er imidlertid usikkert. Det skyldes, at ventelisten kun kan lukkes, hvis der igennem tre måneder har været en ventetid på plejebolig, der har været forøget med mindst 50 %. - På nuværende tidspunkt lever kommunen ikke op til denne forudsætning, skriver forvaltningen. Hvis Hvidovre Kommune på et tidspunkt får så lang venteliste kan det imidlertid blive relevant.

Konvertering af beskyttede boliger

Tredje mulighed for at skabe flere plejeboliger i kommunen er ved at konvertere fem af de nuværende beskyttede boliger på Krogstenshave til plejeboliger. Heller ikke denne mulighed er imidlertid uden konsekvenser i og med at formindsket antal beskyttede boliger vil give længere venteliste for den gruppe af borgere, der netop har behov for beskyttet bolig. - Forvaltningen vurderer dog, at disse borgeres behov kan tilgodeses i egen bolig med hjemmehjælp og eventuelt tilsluttet døgnkald, beskriver forvaltningen. Sidste mulighed for at skabe flere plejeboligpladser er ved at fastholde ni plejeboliger på Svendebjerghave. Løsningen løser ikke hele ventelisteproblemstillingen. Ydermere vil en fastholdelse af de ni plejeboliger på Svendebjerghave betyde, at der bliver reduceret i antallet af de såkaldt midlertidige pladser, der er reserveret til borgere, der er færdigbehandlet på hospitalet, men som ikke er i stand til at komme hjem i egen bolig. Et flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Hvidovrelisten og SF stemte for at alle muligheder skulle undersøges nærmere. De øvrige partier Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten og Kashif Ahmad ønskede ikke, at muligheden for at tilbyde borgere plejeboliger i andre kommuner samt konverteringen af fem beskyttede boliger på krogstenshave skulle undersøges nærmere. En enig kommunalbestyrelse har i øvrigt besluttet, at der skal tilbygges flere plejeboliger på Plejecenter Dybenskærhave. Tilbygningen kommer imidlertid til at tage nogle år, før den kan tages i brug.

Publiceret 04 October 2016 08:00