Sonni Rodam er ikke i tvivl, en virksomhed har et samfundsansvar, og nye medarbejdere er ikke altid til at finde andre steder.

Sonni Rodam er ikke i tvivl, en virksomhed har et samfundsansvar, og nye medarbejdere er ikke altid til at finde andre steder.

- Bare spring ud i det!..

Flyttefirmaet ADAM på Avedøre Holme er en af de lokale virksomheder, der i et samarbejde med det lokale Jobcenter, har haft flygtninge i praktik og løntilskudsordninger

Sproget er en barriere og det kræver en indsats, men det kan være en måde at rekruttere medarbejdere, der ellers er svære at finde. Det er nogle af de erfaringer, som flyttevirksomheden ADAM har gjort sig efter at have haft lokalt bosatte flygtninge i praktik og senere en løntilskudsordning.

Af
key

Driftsleder Sonni Rodam, der på ugebasis veksler mellem virksomhedens kontorer både på Avedøre Holme, Odense og Århus, lægger dog ikke skjul på, at det for ham har været et naturligt og uproblematisk tiltag hos ADAM. - Vi har sådan set gjort det tidligere, tilbage i 90’erne, og har fortsat en medarbejder, der var flygtning fra Irak, ansat. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har søgt efter medarbejdere, men ikke fik det vi håbede på. Derfor er det oplagt, at vi prøver på at finde dedikerede medarbejdere på den her måde, fortæller Sonni Rodam. Der er relativt stille i lokalerne på Avedøre Holme, selv om sommerperioden er en af de travleste for virksomheden, der har specialiseret sig i lokale, internationale, private og erhvervsflytninger. I løbet af efteråret tog Sonni Rodam kontakt til Jobcentret i Hvidovre og aftalte at ADAM ville arrangere en workshop hvor i alt fire flygtninge kunne komme forbi og se og høre om virksomhedens arbejde. Workshoppen skulle fungere som det første filter før der blev indgået en egentlig aftale om at tage flygtninge i praktik. - Vi havde i første omgang en super hyggelig dag, hvor vi gik rundt og viste og fortalte om, hvordan der arbejdes. Skæbnen ville så i første omgang, at ingen af dem kunne overskue at arbejde - og det var egentlig fint at få afklaret inden de var begyndt i en egentlig praktik, fortæller Sonni Rodam. Den første “tilbageholdenhed” for at træde ind på det danske arbejdsmarked ændrede sig imidlertid og slutresultatet blev, at de fire alligevel startede op i et praktikforløb. - Der skete vist noget lovgivningsmæssigt, tror jeg, så ydelsen blev minimeret, og så blev vi kontaktet igen, og det førte til, at vi fik to flygtninge i praktik i to måneder, fortæller Sonni Rodam.

En ansat i løntilskud

Praktikforløbet hjalp ADAM til at få afklaret, om der var potentiale til et videre forløb for de to flygtninge. - Den en af aftalerne endte med, at vi lavede en aftale om ansættelse i løntilskud. Den anden ville lige tænke over det. Og det kan vi sagtens acceptere, for vi vil hellere have en motiveret medarbejder, siger Sonni Rodam. Han tilføjer, at muligheden for at ansætte flygtninge i løntilskud, er afgørende for at samarbejdet bliver optimalt. - Det er super fint, at vi har den mulighed for at ansætte i løntilskud, for der kan ikke være tvivl om, at det i begyndelsen er omkostningstungt at have sådan en medarbejder. De arbejder som flyttemænd i alle grene af vores virksomhed, men vi skal så finde ud af, hvor deres styrker ligger, og når de har tilstrækkelige dansk-kundskaber, så skal de have en uddannelse, siger Sonni Rodam. Han forklarer desuden, at medarbejdere i løntilskud ikke arbejder selvstændigt som de almindelige fastansatte medarbejder, men derimod er med som en ekstra mand på diverse opgaver. - Vores udgangspunkt er, at de er med for at gøre hverdagen lettere for vores medarbejdere, men der er altså også noget arbejde forbundet med det, siger Sonni Rodam. Det manglende sproglige fundament er desuden årsag til, at de nyankomne ikke kan arbejde på lige fod med de andre ansatte. - Sproget er ubetinget den største udfordring og barriere, for det er vigtigt, at vores medarbejdere kan tale dansk, når de skal ud til Fru Jensen. Dertil kommer, at det er svært for dem, at forstå den danske jargon. Det er med andre ord noget, der har en pris, f.eks. når vi holder sociale arrangementer - dog ikke større end at vi overkommer dem, siger Sonni Rodam.

Søgte medarbejdere

Målet med at ansætte flygtninge i lønnet tilskud håber Sonni Rodam i øvrigt kan opfylde det behov som han indledningsvist nævnte. - Vi har i længere tid søgt efter medarbejdere, men det vi har fået, har bare ikke været godt nok. Så derfor leder vi efter nogen, der kan læres op og uddannes til at blive nogle gode medarbejdere for os, siger han og tilføjer, at han absolut ser en mulighed i de to, der har været ansat i løntilskud. - De er glade for at komme på arbejde, så det er os, der takker for, de kommer. Og så er der da heller ikke nogen tvivl om, at selv om vi er her for at lave en omsætning, så tager vi også gerne et socialt ansvar, siger Sonni Rodam. Han tilføjer, at der efter hans mening ikke er nogen grund til at tøve med at tage flygtninge i praktik. - Der er ikke de problemer, som måske kan være skræmmende for nogle. Selvfølgelig er der nogle huller og noget kultur, der er anderledes, men vi vil ikke sige, at vi ikke kan eller har prøvet. Man burde ikke spekulere så meget over. Bare spring ud i det, for det giver så meget mening og det giver os bestemt noget igen - som også har en samfundsmæssig betydning, slutter han. ADAM håber nu på, at der efter sommerens travle periode igen bliver mulighed for at tage kontakt til Hvidovre Kommunes Jobcenter, så flere flygtninge kan komme i praktik i den lokale afdeling på Avedøre Holme.

Publiceret 04 October 2016 08:00