Strandmarken

Strandmarken

Dele af Strandmarkens Fritidscenter bevares

Den gamle skole på Hvidovre Enghavevej forfalder, mens det overvejes om hvad lokalerne skal bruges til. Nu har et flertal taget delvist stilling til ejendommens fremtid

Et flertal i kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at dele af Strandmarkens Fritidscenter skal bevares. Hvad bygningen skal bruges til, er dog fortsat uklart.

Af
key

Den politiske beslutning blev truffet på seneste kommunalbestyrelsesmøde og den betyder, at sagen om i hvert fald udbedrende renovering af ejendommen igen skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget. Det var Socialdemokratier, der sammen med Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten foreslog, at dele af bygningen bevares. - ...sagen tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på faglig behandling og indstilling om mindre afværgeforansatltninger på Strandmarkens Fritidscenters blok 5, 6 og 7, som vi ønsker at bevare, lød det i forslaget. Det stemte desuden Hvidovrelisten for, mens DF og Kashif Ahmad stemte imod. Tirsdagens behandling af sagen udsprang af, at Teknik- og Miljøforvaltningen havde lagt en sag op, hvor der skulle tages stilling til, om der skulle bruges knap 6 mio. kr. på forebyggende vedligeholdelse af ejendommen. På daværende tidspunkt kunne ingen, hverken partier eller lister, imidlertid beslutte sig for, om det var vejen frem for den nedslidte ejendom på Hvidovre Enghavevej.

Dyrt at istandsætte

Strandmarkens Fritidscenter er i en årrække ikke blevet vedligeholdt tilstrækkeligt. Resultatet er råd, skimmelsvamp og utætte tage og vinduer i dele af bygningen. Prisen for at sætte den gamle ejendom i stand er blevet estimeret til at kunne koste helt op mod 48 mio. kr. - alt afhængig af, hvor stor en istandsættelse, der ønskes. Politiske er der imidlertid ikke blevet taget stilling til, hvilken løsning eller fremtid, der ønskes for skolen og siden slutningen af 2013 har der været løbende drøftelser af netop hvad skolen skal bruges til. Den politiske ubeslutsomhed hænger delvis sammen med, at der på ejendommen er en tinglyst klausul, der betyder, at Københavns Kommune må købe ejendommen tilbage, hvis den ikke anvendes til skole-, idræts- og sportsformål. Skal ejendommen anvendes til andet end de ovennævnte formål, kan der imidlertid indgås en forhandling med Københavns Kommune om at Hvidovre Kommune betaler sig ud af klausulens forpligtelser. Hvor meget Københavns Kommune vil kræve er imidlertid uklart, så længe Hvidovre Kommune ikke har besluttet sig for, hvad ejendomme skal anvendes til. Med den seneste beslutning i kommunalbestyrelsen er der således lagt op til, at det nu igen skal drøftes politisk, hvad ejendommen skal bruges til.

Publiceret 04 October 2016 08:00