Nye vejskilte

Nye vejskilte

Disse nye færdselsskilte dukker op ved veje og gader

Her i starten af oktober vil nye regler for færdselsskilte træde i kraft. Derfor skal vi nu vænne os til at forstå betydningen af en del nye skilte

 En række nye eller ændrede skilte vil i den kommende tid dukke op i gader, på veje og ved parkeringspladser.

Vejdirektoratet har nemlig gennem en længere periode samlet sammen til en revision af regelsættet for skilte – bekendtgørelsen om vejafmærkning og bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning. De endelige bekendtgørelser er nu godkendt af transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt. - Ændringerne afspejler, hvordan trafikken og gadebilledet ændrer sig. Der er kommet nye vejtyper og nye regler for parkering. En del kommuner satser meget på cykeltrafikken. I Aarhus er der fuld gang i letbanebyggerier. De nye skilte vil hjælpe trafikanterne til at handle mest hensigtsmæssigt i de situationer, de kommer i, siger afdelingsleder i Vejdirektoratet Per Antvorskov. To nye skilte skal f.eks. hjælpe bilister med at finde ud af parkeringsreglerne i området, hvor de befinder sig. Siden 2014 har det generelt set været forbudt at parkere i rabat og på fortov indenfor tættere bebyggede områder. Men kommunerne har fortsat mulighed for at tillade parkering i rabat og delvist på fortovet, og de kan benytte sig af de nye skilte, så det er tydeligt for trafikanterne, hvordan reglerne er. Der er også kommet nye skilte, som kan gøre vejen til tog- eller metrostationen mere synligt for rejsende med offentlig transport. Det nye regelsæt indeholder nemlig skilte, der kan sættes op som tydelig vejvisning dertil.

Nye cykelskilte

En del kommuners arbejde for at give cyklister gode forhold bliver med det nye regelsæt også understøttet af nye skilte. Eksempelvis vil vi fremover ikke blot møde gågader, men også cykelgader. Her er kørebanen i udgangspunktet reserveret til cykler og små knallerter. Man kan dog med undertavler give tilladelse til anden kørsel i bestemte tidsrum. De kørende skal så være særligt agtpågivende, holde en lav fart, der svarer til cyklisternes, typisk 30 km/t, og de må ikke parkere udenfor særligt afmærkede pladser. Både i byer og på landet er mange kommuner ved at etablere supercykelstier, der ved at have så få forhindringer som muligt skal gøre det nemt og komfortabelt at vælge cyklen som transportmiddel. Dette runde orange-hvide logo vil vise cyklisterne, at de nu er på en supercykelsti. Danmark har i øjeblikket tre såkaldte EuroVelo-cykelruter. Én langs Vestjylland og den nordøstjyske kyst, én igennem det midterste Jylland fra syd til nord og én langs Østsjælland, Møn og Falster. De vil fremover blive markeret med dette lille EU-flag. Hvis cykler derimod er uønskede nogle steder - for eksempel ved indgange til butikscentre - kan kommunerne nu skilte med, at der er parkering forbudt for cykel og lille knallert.

Publiceret 04 October 2016 08:00