Hvad er det egentlig eleverne skal blive dygtige til? - er et af debatemnerne ved lærerforeningernes arrangement.

Hvad er det egentlig eleverne skal blive dygtige til? - er et af debatemnerne ved lærerforeningernes arrangement.

Eleverne skal blive så, dygtige som de kan - til hvad?

Hvidovre Lærerforening holder i samarbejde med Skole og Forældre, folkekirkens skoletjeneste samt Rødovre og Albertslund lærerforeninger et arrangement næste tirsdag om, hvad vi vil med skolen

- Folkeskolen har en ganske fin formålsparagraf, hvor der står at skolen skal fremme, at eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og at skolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, udtaler Vivian Korsgaard en af initiativtagerne bag arrangementet og fortsætter:

- Debatten om folkeskolen har meget fokus på at eleverne skal blive dygtige til fagene og præstere i diverse målbare test. Vi vil gerne have folkeskolens interessenter til at debattere hele formålet med at have en grundskole. Hvordan er folkeskolens formål levende på vores skole? Hvilke værdier fylder mest på vores skole? og hvilke værdier skal vi kæmpe for fremadrettet? Der er lagt op til debat under overskriften: Eleverne skal blive så dygtige, som de kan – til hvad? og arrangørerne ønsker en masse gode bud på, hvad forældre, politikere og skolefolk egentlig ønsker at skolen skal dygtiggøre eleverne til. Lars Andersen (vicedirektør i NNIT), Knud Romer (forfatter og radiovært på 24syv) samt Lars Olsen (journalist, forfatter og debattør) vil hver især give deres bud på, hvad vi skal med skolen. Hvad er det egentlig eleverne skal blive så dygtige til? Hvad skal skolen forberede eleverne til? Erhvervslivet? Samfundet? At være menneske? Arrangementet er et fælles kick off-arrangement for at brede debatten om folkets skole ud. Bag arrangementet står Danmarks Lærerforenings lokale afdelinger i Albertslund, Hvidovre og Rødovre samt Folkekirkens skoletjeneste på Vestegnen. Det er stablet på benene efter at dannelseskonferencen Hvad skal vi med skolen? blev afholdt i november 2015. Her var initiativtagerne foreningen Skole og Forældre, Danmarks Lærerforening og landets biskopper og formålet var netop at igangsætte og styrke den lokale demokratiske debat om, hvad formålet med at drive grundskole i Danmark er, og hvordan den bedst udmøntes i praksis. Arrangørerne ser frem til arrangementet og håber at mange repræsentanter fra forældre, lærere, skoleledelser, folkekirken, skoleforvaltninger og politikere vil deltage aktivt i arrangementet og debatten fremover. Arrangementet afholdes i Viften i Rødovre næste tirsdag den 11. oktober kl. 17-19 og alle med interesse i folkeskolen er velkomne.

Publiceret 04 October 2016 08:00