Af Ole Adrian Sørensen

Af Ole Adrian Sørensen

Et rødt-blåt kludetæppe

Næste års kommunale budget bliver vedtaget i aften, når der i kommunalbestyrelsen er anden-behandling af Budget 2016. Og der er i år tale om et - efter lokale forhold - meget bredt budgetforlig. De to store konstitueringspartier - Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti - har denne gang fået yderligere borgerlig opbakning og har sammen med Konservative og Venstre indgået aftale om det kommende budget. Det betyder, at der denne gang er 16 stemmer bag budgetforliget. Da stemmerne efter sidste kommunalvalg i november 2013 var talt op og konstitueringen var på plads, kunne det her i avisen på denne plads konstateres, at Hvidovre havde en rød borgmester i spidsen for et blåt flertal. Set i et efterfølgende bredt perspektiv er det måske slet ikke så tosset endda. Hvidovres borgere - stemmerne - var i efteråret 2013 delt op i nærmest to lige store bunker. Hvidovre har derfor i de sidste tre år oplevet ikke at have et rødt flertal og mange af de beslutninger, der er truffet i kommunalbestyrelsen, har været en balanceakt i det “muliges kunst”. Således også det budget der vedtages i aften. Man er enige om at holde indtægter og udgifter i balance. Og det lyder da fornuftigt - uanset om man betragter budgetaftalen med røde eller blå briller! Men flere af de ting der nu bliver vedtaget stritter i vidt forskellige retninger. Budgetaftalen er lidt af et rødt-blåt kludetæppe. Og netop derfor er der elementer som de fleste kan glæde sig over og elementer, som lige så mange vil finde lejlighed til at harcelere over.

Publiceret 04 October 2016 08:00