Gratis vaccination mod influenza

Igen i år er der mulighed for at få en gratis influenzavaccine for de grupper, hvor en influenza er forbundet med en særlig risiko. Desværre er der mange, der fravælger vaccinen.
 
Influenzavaccination er gratis frem til 31. december. For gravide i anden og tredje trimester samt immunsvækkede og dem, de ofte er i kontakt med, er vaccinationen dog gratis frem til udgangen af februar 2017.
I 2015 blev der lavet en undersøgelse af, hvorfor mere end halvdelen af målgruppen for den gratis vaccine undlod at lade sig vaccinere mod influenza. Det viste sig, at mange fra målgruppen tvivlede på effekten af vaccinationen, var bekymrede for alvorlige bivirkninger, eller mente, at immunforsvaret nok selv skulle gøre arbejdet.
”Influenza koster både liv, mange sygedag og komplikationer for de særligt udsatte grupper, og derfor anbefaler vi, at man gør brug af muligheden for den gratis vaccination. Hvis man er særligt bekymret for bivirkninger, kan man selvfølgelig tage en snak med sin læge om det,” siger sygeplejefaglig konsulent i Randers Kommune, Pia Ravnsbæk Bjærge.
Statens Serum Institut anslår, at 1.000-2.000 personer dør hvert år som følge af komplikationer til influenza. Influenza koster samtidig mange sygedage og indlæggelser blandt risikogrupperne og dermed også betydelige udgifter til behandling og pleje.
 

Fra 1. oktober kan man få en gratis vaccination mod influenza hos sin egen læge, hvis man:

- Er 65 år eller ældre

- Har en kronisk sygdom; f.eks. KOL, astma eller diabetes

- Er gravid og længere henne end 12. uge

- Er svært overvægtig med BMI over 40

- Har sygdomme, hvor lægen vurderer influenza som en alvorlig sundhedsrisiko

- Ofte er i kontakt med svært immunsvækkede personer

 

 

Yderligere information om influenza og vaccination er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Publiceret 04 October 2016 11:00