Allingvej

Allingvej

Grundejer-foreninger inviteres til dialog

Et gammelt løfte om at grundejerforeningerne langs Allingvej inviteres til dialog om, hvordan vejen fremadrettet skal se ud, bliver nu holdt af Hvidovre Kommune.

Aftalen om dialog så ellers ud til at blive afblæst, da Hvidovre Kommune i sidste måned meldte ud, at der ikke længere var forudsætninger for at indkalde til dialog om Allingvejs fremtidige udformning. Det fik imidlertid Hvidovrelisten til at stille forslag på forrige kommunalbestyrelsesmøde om netop at fastholde aftalen. I kommunalbestyrelsen var der ikke fuldstændig enighed om at imødekomme forslaget, men et flertal gik dog med til, at sagen blev behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (TMU) igen. I sidste uge blev sagen så behandlet i TMU og her besluttede et enigt udvalg, at godkende Hvidovrelistens forslag. Grundejerforeningerne kan således nu se frem til at blive inddraget i dialogen om retableringen af Allingvej, samt vurderingen af om vejstrækningens status skal ændres til sekundær trafikvej. Se i øvrigt læserbrev fra grundejerforeningerne på side 6.

Publiceret 04 October 2016 08:00