Budget:

Fire ændringsforslag til budgettet

Processen for budgettet for 2017-2020 i Haderslev Kommune er i fuld gang. Ved fristens udløb var der kommet fire ændringsforslag

Sideløbende med den igangsatte høringsproces af budgetforslag for 2017-2020 har partier og byrådsmedlemmer i Haderslev Kommune haft mulighed for at indsende ændringsforslag.
 
”Ved tidsfristens udløb er der kommet 4 ændringsforslag til budgettet. De forslag skal vi stemme om ved 2. behandlingen den 11. oktober," siger borgmester H.P. Geil.
 
Der er indkommet i alt fire ændringsforslag til budget 2017-2020 fra:
* Fællesgruppen og Slesvigsk Parti
* Socialdemokratiet
* Enhedslisten
* Liberal Alliance
 
Alle 4 ændringsforslag indeholder forslag om såvel udvidelser som driftsreduktioner. Det er muligt at følge budgetlægningen på haderslev.dk, hvor ændringsforslagene også ligger i fuld længde.
 
 

Den videre proces

Den 11. oktober 2. behandles budgettet og vedtages dermed af Haderslev Byråd.
 
Efter budgettets vedtagelse ved 2. behandlingen er det op til de stående udvalg at håndtere og udmønte budgettet. Der vil desuden være en inddragelse af de berørte parter.

Publiceret 04 October 2016 08:00