Radikale Venstre:

Vores børn, vores fremtid

Vedtages Radikale Venstres budget ved anden behandlingen her i oktober vil især børnene og de unge blive vinderne. Radikale Venstre sammenligner her deres budgetudspil med Venstre-DF forliget for budgetåret 2017; "så borgerne nemmere kan se forskellen på dem og os", siger Mogens Nyholm fra de radikale
 
"Hvis Radikale Venstres budget vedtages vil der være 15 millioner kroner mere til vores skolebørn, to millioner mere til de mindste børns pasningsordninger, samt én million kroner mere til at unge kan få psykologhjælp.  Vi kalder det for en generationspakke til kommunens børn og unge – en pakke der ærlig talt bliver til gavn for alle på den lange bane", siger Mogens Nyholm.
"Vores børn, vores fremtid".
Mht. de sårbare børn er kommuneøkonomien i den grad udfordret dags dato, da der bare i det seneste år ses en manko i omegnen af 20 millioner kr, mener de radikale.
"Derfor vælger Radikale Venstre at tage fat og tilfører området 10 millioner kroner mere end Venstre og DF gør. Vi kalder det social ansvarlighed og forståelse, at udvise rettidig omhu over for vores mest sårbare børn – samt udvise nødvendige respekt for lovgivningen på området. V og DF tilfører kun 2,5 millioner kr. til området!", pointerer Mogens Nyholm fra de radikale.
Radikales budget indeholder fire millioner kroner mere til både  handicappede medborgere og de ældre, end Venstres og DFs gør.
På kulturområdet tilføres ekstra fem millioner kroner hos Radikale Venstre – knap halvdelen heraf bruges til at gøre det gratis for idrætsforeningerne at benytte idrætshallerne.
"Vi vil nemlig gøre det nemmere at være foreningsleder/frivillig, og vi håber flere borgere derved finder vej til hallerne; og dét i hele kommunen. Vi tror nemlig på kommunens idrætsforeninger hellere vil have gratis halleje, frem for en ny Hal 4 med plads til 4.000 tilskuere", siger de radikale.
 
Endnu flere løft
Endelig betænkes naturen med én million kroner i Radikales budgetforslag (0 kroner hos V og DF!).
"Og vi ønsker en erhvervspolitik hvor vi målrettet går efter de kreative erhverv. Modsat Venstre og DF ønsker Radikale Venstre at nedlægge Ejendomsservice - vi vil have pedellerne tilbage til skolerne og plejehjemmene", siger Mogens Nyholm.
På anlægsdelen er Radikale og DF-Venstre enige om at Museum Østjylland skal have penge til en kommende stamudstilling, samt P mulighederne forbedres ved Randers Hallen/Randers Stadion. Venstre-DF vil bruge 2,7 millioner til parkering ved Randers Hallen, hvor Radikale Venstre har fokus på Randers Stadion, hvor de mener kommunen skal understøtte at grus-P pladsen ved Viborgvej får et lag asfalt som vil koste en halv million.
Ydermere ønsker Radikale Venstre det store telt tilbage til Justesens plæne under Randers Ugen samt Doktorparken får endnu et løft.
"Og Venstre og DF er de eneste partier i byrådet der vil have en ny Hal 4 ved Randers Hallen", pointerer de radikale.
Forligskredsen vælger at etablere et Handicaphus, hvor Radikale som nævnt vælger at tilføre området flere penge til de handikappedes hverdag.
Det skal nævnes Radikale fjerner rammebesparelsen på 1,01 procent. 
"Der iagttages, at der er råd til mere velfærd i Radikale Venstres budgetforslag. Finansieringen sker fortrinsvis ved en lille skattestigning på blot 0,3 procent samt enkelte prioriterede budget-besparelser. Et løft i skatteindtægterne er desværre nødvendigt, da fremdriften i kommunen reelt har stået på standby i hele storkommunens historie; og det samtidig med bl.a. skolebørnenes skoledag, de mindste børns pasning, samt de ældres pleje er udfordret på økonomien som aldrig før – handling må der til, alt andet er uansvarligt", siger Mogens Nyholm om de radikales budgetforslag.

Publiceret 04 October 2016 09:19