Rikke Maj Thauer holder oplæg om håndtering af stress ved Jobcenter Køges kommende konference.

Rikke Maj Thauer holder oplæg om håndtering af stress ved Jobcenter Køges kommende konference.

Jobcenter Køge forbereder ny konference

Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere er temaet for efterårskonference på Hotel Niels Juel

I de seneste år har Jobcenter Køge og Arbejdsmarkedsafdelingen i Køge kommune sat fokus på det meget vigtige emne: Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i virksomheder. Nu er der en ny konference på vej om emnet torsdag den 27. oktober.
På flere konferencer har dette emne været genstand for drøftelser mellem de involverede parter, lige som der har været præsentation af nye initiativer til fastholdelse af medarbejderne. Blandt andet blev Jobcenter Køges nye fastholdelseskonsulenter og nye Fast track ordning præsenteret på konferencen i 2015.
"Nu er Jobcenter Køge i fuld gang med at planlægge efterårets konference," fortæller teamleder Malene Lyngby fra Jobcenter Køge.
Konferencen afvikles i samarbejde med speciallæge Morten Jakobsen samt konsulent Steen Rasmussen, som begge har deltaget i de tidligere konferencer.
Konferencen vil, under overskriften Psykisk førstehjælp - Robuste medarbejdere, få oplæg omkring "den svære samtale", som der ofte er behov for inden en medarbejder langtidssygemeldes, men også undervejs i sygeforløbet, en situation som mange arbejdsledere skal kunne tackle i dagligdagen.
"Her er der hjælp at hente hos vores fastholdelseskonsulenter," fortsætter Malene Lyngby.
Rikke Maj Thauer fra Thauer stresscenter er inviteret til at holde oplæg om håndtering af stress, og vil blandt andet komme ind på stresshåndtering i virksomhederne og hos medarbejderen, samt hvordan man giver "førstehjælp" ved stress.
Endvidere vil teamleder Susan Reiner give en introduktion til fastholdelses-konsulenten, og fortælle om flowet i et sygedagpengeforløb.
Konferencen afsluttes med en paneldebat med HR-chef Hanne Østergaard, Det Danske Madhus, praktiserende læge Morten Jakobsen, Rikke Maj Thauer og Susan Reiner fra Jobcenter Køge.
Konferencen finder sted torsdag 27. oktober klokken 16.30 på Hotel Niels Juel. Tilmelding kan ske allerede nu til Steen Rasmussen på mail: sr@consult2007.dk.

Publiceret 05 October 2016 14:00