Politikere vil have tættere samarbejde mellem handel og kultur

Kulturlivet, turistaktører og detailhandel i kommunen skal arbejde tættere sammen. Nyt udvalg skal sikre tættere dialog

Af
Mikkel Hansen

Trækker de store sports- og kulturbegivenheder nok folk ind i butikkerne, og er detailhandlen gode nok til at servicere de mange turister, der hvert år kommer til området?
"Vi må spørge os selv, om vi får nok ud af af de store begivenheder, vi skaffer til byen, som f.eks. kvalifikationskampene til EM i volleyball," siger borgmester Erik Lauritzen.
Derfor vil det politiske flertal bag budgetaftalen nedsætte et udvalg, der skal sikre et tættere samarbejde mellem detailhandel, kultur og turisme.
"Vi ved, at kulturlivet og turismen nyder godt af detailhandlen og omvendt. Nu forsøger vi at skabe rammerne for, at det kan blive endnu bedre," siger Ole Wandahl Stenshøj, formand for erhvervsudvalget.
Der bliver nedsat et udvalg med 11 medlemmer, hvor folk fra det politiske liv, turismen, detailhandlen og kulturlivet bliver repræsenteret.
Udvalget skal for eksempel kigge på, hvordan Sønderborg får optimalt udbytte af den store spejderlejr med 40.000 deltagere i 2017.
"Med det nye udvalg samler vi de folk, der skal samarbejde. Det skaber forhåbentlig en tættere dialog mellem aktørerne," siger viceborgmester Aase Nyegaard.
Der er i budgettet afsat 3,6 millioner kroner til udvalget over i 2017 og 2018. Effekten af udvalget skal evalueres i efteråret 2018.

Publiceret 05 October 2016 09:00