Sådan vil det nye byggeri på posthusgrunden komme til at se ud

Sådan vil det nye byggeri på posthusgrunden komme til at se ud

DB Cargo om Posthusgrunden:

Stemmer byrådet ja overtræder det loven

Senere i dag skal byrådet stemme om Posthusgrundsplanerne. Ifølge DB Cargos kommunikationsdirektør kan et ja fra byrådet være ulovligt

Af
Af Anne Smedegaard

På dagens byrådsmøde skal byrådet stemme for eller imod planerne for Posthusgrunden.
Men bliver det et ja, så er det ulovligt. Det siger Jan Wildau, kommunikationsdirektør hos DB Cargo, der regelmæssigt bruger togskinnerne på Posthusgrunden, som skal nedlægges, hvis planen bliver vedtaget.
"Man kan ikke lovligt godkende den lokalplan i dag, når ikke brugerne er hørt," siger Jan Wildau og henviser til DB Cargos advokater:
"Meldingerne fra advokaterne er meget klar: Det kan ikke diskuteres."
Og ifølge kommunikationsdirektøren, er DB Cargo altså ikke blevet hørt i sagen:
"Vi er ikke selvstændigt blevet hørt af kommunen, og det har kommunen faktisk en pligt til ifølge dansk lovgivning. Selvfølgelig skal man overholde loven som kommune, men det er jo lige så meget for, at kommunen træffer beslutninger på et fuldt oplyst grundlag omkring konsekvenserne," forklarer han.
 
 

Loven

Den lov, han refererer til, er planlovens paragraf 26, stk. 1, nr. 1.
I den står, at: "Samtidig med offentliggørelsen efter § 24 af et forslag til lokalplan skal kommunalbestyrelsen give skriftlig underretning herom til ejerne af de ejendomme, der er omfattet af forslaget, og lejerne i og brugerne af disse ejendomme." 
DB Cargo hører altså ind under denne lov og burde have været hørt i sagen. 
Peder Hummelmose (V), der er formand for Teknisk Udvalg, mener dog ikke, at det er kommunens ansvar at kontakte dem, og han mener i øvrigt, at de har fået informationer om lokalplanen. 
"De står på den mail-liste, som har fået materiale i god tid. Det er jo BaneDanmark, der ejer grunden, og hvem de så ellers har til at rangere rundt, det er jo ikke noget kommunen blander sig i," forklarer Peder Hummelmose (V).
Samme melding kommer fra Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V), der siger, at DB Cargo har fået høringsdatoerne.
Den holdning er Jan Wildau dog uenig i. 
"Vi er ikke blevet hørt. Det er rent juridisk forkert. Vi har haft en af Danmarks største advokatvirksomheder til at lave et review af den proces. Det handler ikke om, at man kun skal høre ejeren, man skal faktisk også høre brugerne, og det har man måske overset," forklarer han. 

Nye jernbanespor

Hvis den nye lokalplan for Posthusgrunden bliver vedtaget, bliver sporene på grunden ryddet. Kommunen er dog kommet med en løsning. 
"Der bliver lavet spor i modsatte side, så vi stadigvæk kan rangerer alt det, vi har brug for. Det har der været forhandlinger med BaneDanmark om, og det er jo dem, der står for det. De har sagt til os, at det godt kan lade sig gøre," forklarer Peder Hummelmose. 
Den udtalelser er Jan Wildau dog heller ikke helt enig i. Han mener, at DB Cargo også burde have haft indflydelse. 
"Man må i Danmark ikke nedlægge banegårdsspor, der er i brug, uden at bygge noget nyt, der er lige så godt. Det arbejde med, hvad der er lige så godt, det er jo meget svært at forholde sig til, hvis ikke de hører os," forklarer han.  

Konsekvenser

Hvad konsekvenserne bliver, hvis beslutningen bliver vedtaget, har DB Cargo ikke tænkt over. 
"Det har vi ikke forholdt os til endnu. Og jeg ønsker heller ikke at uddybe det, for det kunne meget vel blive opfattet som en trussel, og det er absolut ikke det, vi ønsker. Vi ønsker en konstruktiv samtale, hvor vi gerne vil give plads til udviklingen af Vejle," forklarer han. 
 

Publiceret 05 October 2016 14:10