Seminar:

Bymidterne i de sønderjyske købstæder

Seminar om bevaringsværdier og handel på skrump i de sønderjyske købstæder

Bymidterne i de sønderjyske købstæder er hårdt trængte i disse år. Internethandlen, store indkøbscentre og centraliseringer af handelen på større enheder har sat sine fodaftryk som landskaber af tomme butikker. Klassiske detailvareforretninger er rykket ud og erstattet af pizzarier, tatovører, genbrugsforretninger og frisørsaloner. Og hvor der tidligere sad skilte, der reklamerede for tilbudsvarer, sidder ejendomsmæglernes skilte om lokaler til leje. Det er ikke kun et problem i Sønderjylland, men en verdensomspændende udvikling, hvor handlen flytter til færre og større metropoler.
 
Men købstædernes bymidter er ikke kun omdrejningspunkt for handel og sociale aktiviteter. De rummer også en central del af vores fælles kulturarv fra renæssancens farvestrålende bindingsværkshuse til modernismens huse med deres stramme linjer og flader. I en verden præget af omskiftelighed melder spørgsmålet sig, hvordan vi sikrer bygningskulturen i de sønderjyske købstæder.
 
Handel har siden vikingetiden været en central del af købstæderne, men skal det fortsat være sådan? Skal vi overlade handlen til internettet og indkøbscentrene og omdanne købstædernes bymidter til boligområder for personer, som sætter pris på bevaringsværdier? Eller er der helt andre veje til at bevare kulturarven i købstæderne.
 
Den 8. november holder Det Regionale Fagligt Kulturmiljøråd for Sønderjylland et seminar for politikere, embedsmænd, bevaringsforeninger, handelstandsforeninger, turistforeninger og andre med interesse inden for området.
 
På seminaret vil en række oplægsholdere med viden inden for bygningsbevaring, finansiering, byplanlægning og handel kaste lys over problemstillingen og give bud på, hvorledes vi på en gang sikrer bevaringsværdierne, livet og handlen i de sønderjyske købstæders bymidter.

Publiceret 05 October 2016 13:30