Pengene fra Trygfonden bruges til at hjælpe de ældre med IT.

Pengene fra Trygfonden bruges til at hjælpe de ældre med IT.

527.000 kroner til svagtseende

Stadig flere informationer fra kommuner og offentlige myndigheder bliver sendt til borgerne elektronisk. Synshandicappede ældre er i den sammenhæng en udsat gruppe.

I de fynske kommuner bor der cirka 5.000 borgere, der har en svær synsnedsættelse, og heraf er langt de fleste over 75 år. For at denne gruppe borgere skal kunne bruge nye IT-løsninger som e-Boks og borger.dk, har de brug for IT-undervisning, som tager højde for deres alder og synshandicap.

Med en donation på 527.000 kr. fra TrygFonden vil Synsrådgivningen under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Region Syddanmark derfor udvikle nyt undervisningsmateriale målrettet svagtseende ældre.

Publiceret 09 October 2016 11:00