Jytte Westphal er formand for Frivilligcenteret, mens René Dupont er ansat som daglig leder. Foto: Betina Skjønnemand

Jytte Westphal er formand for Frivilligcenteret, mens René Dupont er ansat som daglig leder. Foto: Betina Skjønnemand

Frivilligcenter skal hjælpe foreninger

Et nyt frivilligcenter har slået døren op i Aabenraa

Af
Af Betina Skjønnemand

“Det er jo åndsvagt, at vi alle skal opfinde den dybe tallerken”.
Jytte Westphal er formand for det nye Frivilligcenter i Aabenraa, der havde første åbningsdag i sidste uge.
Tanken er, at Frivilligcenteret skal virke som en slags paraplyorganisationer for foreningerne i hele kommnen.
“Vi skal rumme alle slags foreninger. Både sociale, sportslige og kulturelle. Tanken er, at vi skal koordinere og samle kræfterne, så vi kan formidle den frivillige arbejdskraft mellem kommunens foreninger,” forklarer René Dupont, der er ansat som daglig leder af det nye center.
Frivilligcenteret er det seneste af i alt 68 lignende centre fordelt over hele Danmark, og centeret er oprettet med støtte fra Socialstyrelsen og Aabenraa Kommune.
“Vi har støtte til de næste to år. Herefter skal vi så ud og søge påny,” forklarer René Dupont.
En af de første opgaver, som Frivilligcenteret skal tage fat på er at få opbygget en database over foreningerne.
“Vi skal have mulighed for at servicere de enkelte foreninger med hjælp til for eksempel at søge tilladelser til arrangementer hos kommunen eller politiet. Det kan også være, at nogen vil have hjælp til det formelle med at oprette en forening. Vi kan også tilbyde, at de kan låne vores lokale. Rammer er brede, men grundessensen er, at vi skal være til hjælp,” lyder det videre fra René Dupont.

Skabe netværk

Frivilligcenteret håber også at kunne være til gavn for tilflyttere eller folk, der mangler et netværk.
“Vi vil jo kunne hjælpe med at få kanaliseret en frivillig med lidt tid i overskud hen til en forening, der har behov for hjælp,” supplerer Jytte Westphal.
Og netværket kan også gå på tværs mellem foreninger.
“Det kunne jo være, at et par foreninger kunne gå sammen om at arrangere det foredrag, som er for stor en opgave for den enkelte forening,” fortsætter hun.
Hun håber desuden, at Frivilligcenteret kan gøre det lettere for foreninger at finde hjælp til konkrete og afgrænsede opgaver.
“Vi har en rigtig god tradition for frivillighed her i Danmark, og mange vil rigtig gerne tilbyde deres hjælp til en konkret opgave. De er mere afskrækkede, hvis det drejer sig om for eksempel at sidde i bestyrelsen eller lignende. Men hvis vi nu kunne være med til at formidle mellem de frivillige og foreningen, der har behov for hjælp til mindre og konkrete opgaver, så ville de jo være en hjælp til alle,” slutter hun.

Publiceret 09 October 2016 10:30