Demens:

Køge får million til aflastning af pårørende

Køge Kommune har fået støtte til projektet "Fleksibel aflastning med klippekort"

Køge Kommune har søgt midler hos Sundhedsstyrelsen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig og har fået 1 mio. kr. til projektet ”Fleksibel aflastning med klippekort”. Med det nye klippekort kan Køge Kommune nu tilbyde fleksibel støtte og aflastning i hjemmet, når den pårørende har brug for det.
”Vi skal passe på de pårørende, der gør det muligt for den demenssyge at blive i sit eget hjem, så længe som muligt. Derfor er det også en stor glæde, at vi nu kan hjælpe de mange pårørende, som knokler for at få hverdagen til at hænge sammen, når familien er ramt af en demenssygdom,” siger formanden for byrådets social- og sundhedsudvalg, Dora Olsen (DF).
Med den nye klippekortsordning til demente kan Køge Kommune tilbyde en målrettet og fleksibel aflastning i den demenssyges eget hjem, hvor den svært demente som oftest føler sig mest tryg. Aflastningen i hjemmet kan foregå på et tidspunkt, der passer til familiens behov. Klippekortet giver mulighed for mindst 32 timers aflastning om året og ordningen sker i et samarbejde imellem Køge Kommunes visitatorer, hjemmeplejen og demensteam. Den fleksible aflastningsordning løber i første omgang i et år.
”Køge Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune, derfor har vi også udarbejdet en udviklingsplan for demensindsatsen i Køge, hvor målet er, at alle borgere med en demenssygdom og deres nære pårørende skal have mulighed for et godt og meningsfuldt liv med den rette hjælp og støtte. Vi skal sørge for, at den demenssyge kan få den rette hjælp, og vi skal sikre, at pårørende får hjælp og aflastning, og ikke står alene i den svære situation. Her er den nye klippekortsordning en stor hjælp," siger Dora Olsen.
Køge Kommune oplever stor efterspørgsel på aflastning til demente og på de eksisterende daghjemspladser, der i dag bruges som aflastning af de pårørende til demenssyge. Derfor har politikerne også besluttet, at udvide antallet af aflastningspladser fra næste år, så flere pårørende kan få et nødvendigt pusterum.mart

Publiceret 09 October 2016 07:00