Der skal kæmpes for mere SKAT til Haderslev

Det er nu meldt ud, at der skal ansættelse flere medarbejdere i SKAT og kampen om placeringen af de nye arbejdspladser er dermed i fuld gang.
Haderslev Kommune skal vi selvfølgelig gribe muligheden og kæmpe for at nogle af arbejdspladserne placeres her. Man må kunne forvente, at borgmesteren går forrest i den kamp.
Desværre forholder det sig ikke sådan.
Først gik borgmester H.P. Geil sammen med sine borgmesterkolleger i Trekantsamarbejdet med en markant anbefaling af Middelfart som hjemsted for de kommende statslige arbejdspladser.
Nu er borgmesteren så gået sammen med sine sønderjyske kolleger om en lignende henvendelse til skatteministeren. Denne gang lyder anbefalingen på Tønder. Både Middelfart og Tønder huser i dag skattearbejdspladser, og netop det faktum er et af de vigtigste argumenter for at placere skattearbejdspladserne i de to byer.
Har H.P. Geil glemt, hvor han er borgmester?
Har H.P. Geil glemt, at Haderslev også er hjemsted for skattearbejdspladser? Burde han ikke som borgmester tale Haderslev Kommunes sag? Kunne H.P. Geil da ikke som minimum anbefale Middelfart, Tønder OG Haderslev som hjemsted?
Hvorfor ikke fastholde og udbygge de skattearbejdspladser, vi har i Haderslev? Vi har de fysiske ramme. Vi kan skaffe medarbejderne og vi kan tilbyde bosætning.
Som skattepolitisk ordfører er det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem Jesper Petersen tæt på beslutningerne på Christiansborg. Der er ufatteligt, at H.P. Geil ikke udnytter muligherne og kæmper mere for at tilgodese Haderslev Kommune end tilfældet er i denne sag.
H.P. Geil svigter sin kommune.
 
 

Publiceret 09 October 2016 09:00