25000 på højkant:

Hvem skal være årets lokalsamfund?

Senest på onsdag skal Haderslev kommune have de sidste ansøgninger

Af
pra

Der står 25.000 kroner på højkant til Årets Lokalsamfund 2015, og nu er der mulighed for at indsende ansøgninger, der beskriver lokalsamfundenes fortræffeligheder.
Og der er sket mange spændende ting i Haderslev Kommunes lokalsamfund, siden prisen sidste år blev uddelt til Arnum. Nu er det tid til at gøre opmærksom på initiativerne, når dommerkomitéen skal vurdere og udvælge en vinder af prisen Årets Lokalsamfund 2016. Med prisen følger 25.000 kroner.For at blive Årets Lokalsamfund, skal man være en del af Haderslev Kommunes landdistrikter.I udvælgelsen lægges der vægt på:
* Aktiviteter. Der lægges særlig vægt på aktiviteter, som styrker sammenholdet og sundheden for borgerne i lokalsamfundet.
* Synlighed. Har lokalsamfundet fx en hjemmeside, en lokalavis, foldere til nytilflyttere eller en udviklingsplan.
* Foreningsliv. Hvad er det der samler og bidrager til, at borgerne engagerer sig i og tager del i det aktive medborgerskab.
* Idérigdom og kreativitet, som fortæller en historie om, hvorfor netop dette lokalsamfund er særligt nytænkende, bæredygtigt og ser muligheder frem for begrænsninger.
* Forslag til, hvordan en eventuel hædersbevisning kan understøtte lokalsamfundets videre udvikling som et attraktiv bo- og levested.
Ansøgningsskema kan hentes via haderslev.dk/landdistrikter og sendes eller indleveres til Haderslev Kommune, Sekretariat og Udvikling, Gåskærgade 26, 6100 Haderslev, mærk kuverten 'Årets Lokalsamfund' eller på mail til: sbni@haderslev.dk
Ansøgningsfristen er 26. oktober 2016. Der er nedsat en dommerkomité, der består af borgmesteren og repræsentanter fra lokalsamfundene og pressen.
Komitéen vurderer og udvælger det bedste forslag. Det vindende lokalsamfund får overrakt de 25.000 kroner af borgmesteren i november ved en reception på rådhuset.

Publiceret 21 October 2016 09:15