Arne Bech.

Arne Bech.

Tog borgmesteren motionscentret af dagsordenen

Det rette fagudvalg fik ikke lov at drøfte sagen, og Niels Ulsing og Arne Bech ønsker nu en juridisk vurdering  

- Det er budgetbeslutning og dermed basta!

Af
mads-

Sådan må medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget have følt det, da de på udvalgsmødet forleden ikke kunne få lov til at spørge ind til den politiske og forvaltningsmæssige behandling omkring den meget kritiserede besparelse for Hvidovre Motionscenter. Og det uanset at motionscentret absolut indgår i dette fagudvalgs sagsområder. Det var udvalgsformanden Niels Ulsing(SF) der havde sat sagen på dagsordenen, bl.a. fordi fagudvalget overhovedet ikke havde været over sagen og endog ikke set noget derom fra forvaltningen. - For et par år siden fik vi en analyse af situationen og det blev bl.a. fulgt op med en bekostelig istandsættelse på motionscentret fornylig, - det er faktisk det eneste vi kender til sagen, siger Niels Ulsing. - Derfor fandt jeg det rimeligt at fagudvalget fik mulighed for at drøfte den løsning forvaltningen er kommet med i forbindelse med kommunens budget og hvad det indebærer. Men det fik man altså ikke lov til. Forvaltningen var - sandsynligvis af borgmesteren - blevet pålagt at oversende sagen til økonomiudvalget og dermed til næste byrådsmøde, med den motivering, at det var en  budgetsag. Afvisningen resulterede i øvrigt i at Niels Ulsing og Arne Bech (Hv.listen) anmodede om en juridisk vurdering omkring Forvaltningsloven, og specielt om hvorvidt formanden fortsat kan sætte sager på fagudvalgets dagsorden, samt om borgmesteren kan underkende en sagsfremsættelse og drøftelse med særlig henblik på processen fra budgetvedtagelsen. Man ønsker tillige konkrete eksempler på, hvorvidt en underkendelse af sædvanlige procedurer har fundet sted.

Niels Ulsing.

Niels Ulsing.


Spørgsmålstegn

Spørgsmålstegn


Motionscenter

Motionscenter

Publiceret 08 November 2016 08:00