I aften skal der igen diskuteres motionscenter.

I aften skal der igen diskuteres motionscenter.

Motionscentret til fornyet debat

- Der er tale om en politikerskabt konflikt og en forplumring af debatten, skriver Hvidovrelisten, der har sat sagen på som punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden

Når der i aften er kommunalbestyrelsesmøde, skal der politisk tages stilling til et forslag fra Hvidovrelisten om Motionscentret.

Af
oas

Hvidovrelisten foreslår nemlig, at “hele situationen om Hvidovre Motionscenter genoptages til en korrekt behandling i det kommunale system med henblik på at sikre den fremtidige drift - baseret på et korrekt og tilstrækkeligt beslutningsgrundlag samt at en eventuel kompenserende besparelse findes ved ændret prioritering”.

Mange nye oplysninger

Til baggrund for behandling af sagen lyder “sagsfremstillingen” i Hvidovrelistens optik således: - Et flertal af Byrådets partier vedtog en fundamental ændring af Motionscentrets status og indhold i forbindelse med budget-2017… Forud for behandlingen af sagen forelå der desværre ikke det oplysningsmateriale, der var relevant og nødvendigt for, at medlemmerne kunne træffe deres beslutning på et forsvarligt grundlag. - Ikke mindst så man i jagten på de økonomiske sparemål helt bort fra den langt større besparelse, der er forbundet med centrets unikke og evidensbaserede forebyggende arbejde. Nødvendige udvalgsbehandlinger og -indstillinger har heller ikke været mulige. Dette har medført en helt unødvendig, politikerskabt konflikt og en forplumring af debatten om simple faktuelle forhold. Efterfølgende har det da også med usædvanlig styrke i borgere og brugeres reaktioner vist sig, at sagen i det hele taget ikke har været så oplyst, at der med rimelighed kunne tales om et forsvarligt beslutningsgrundlag. Dette til trods for at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at sørge for, at “der foreligger det nødvendige oplysningsgrundlag, inden der skal træffes afgørelse i en sag”. - Efter ikke mindst borgernes omfattende dokumentationsfremlæggelse og indsats for at blive hørt i de seneste 1-2-måneders debat foreligger der nu så mange nye oplysninger og ændringer i sagsgrundlaget, at det naturligvis bør få konsekvenser.

Sluttet selskab

Det er dog ikke videre sandsynligt, at Hvidovrelisten vil få sit forslag vedtaget. Men af et læserbrev i denne uges avis fremgår det, at forslaget vil få opbakning fra SF. - Hvidovrelisten har stillet et medlemsforslag - det bakker vi op om i SF, skriver Sara Benzon: -  Vi håber, at Hvidovrelisten og SF kan overbevise et flertal i kommunalbestyrelsen om, at den rigtige beslutning er at bevare de gode forhold, der er i Hvidovre Motionscenter. Forslaget vil sandsynligvis også blive bakket op af Kashif Ahmad (UP) og Mogens Leo Hansen (Ø), der begge holdt selskab med Hvidovrelisten og SF i den kreds på fem, der ikke var med i dette års budgetforlig.

Publiceret 29 November 2016 08:00