Motionisterne møder trofast og stædigt op hver gang kommunalbestyrelsen behandler spareforslaget om motionscentret.

Motionisterne møder trofast og stædigt op hver gang kommunalbestyrelsen behandler spareforslaget om motionscentret.

SF opfordrer foreninger til at bakke ud

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget håber ikke, at der er foreninger, der byder ind på at drive Hvidovre Motionscenter

Det var ikke populært blandt borgerlige i budgetflertallet, da SF’s mandat i kommunalbestyrelsen og formand for Kultur- og fritidsudvalget, Niels Ulsing, tirsdag aften til kommunalbestyrelsesmødet opfordrede foreningerne til at lade være med at byde ind på at overtage den forretningsdrevne del af Hvidovre Motionscenter. De fremtidige rammer for Hvidovre Motionscenter er af budgetflertallet planlagt til at skulle være inddelt i en kommunal del og en foreningsdrevet del, men Niels Ulsing, der blandt andre står uden for budgetforliget opfordrede altså til, at netop foreningerne ikke skulle byde ind på opgaven.

Af
key

- Jeg har det sådan, at jeg håber ikke, der er foreninger, der byder ind på det. Det er måske mærkeligt at sige, for en formand for et udvalg, men jeg håber de kan se, hvad det er, de kan være med til at ødelægge for jer, sagde Niels Ulsing henvendt til de mange fremmødte motionister fra Hvidovre Motionscenter. Motionisterne fyldte igen tilskuerrækkerne i byrådssalen op, fordi de ville vise deres utilfredshed med budgetforligets beslutning. To motionister stillede desuden igen spørgsmål til kommunalbestyrelsen. De ville især høre nærmere om tidsplanen og om budgetflertallet havde tænkt over konsekvenserne af beslutningen.

Niels Ulsing

Niels Ulsing

Håber ikke det lykkes

Niels Ulsing tilføjede desuden, at hvis der mangler opbakning fra foreningerne til at indgå i driften af motionscentret, som det er planlagt, så vil det blive svært at få konceptet til at lykkes. - Jeg håber, at vi kan komme dertil, at det ikke kan lykkes, sagde Niels Ulsing. Det fik imidlertid især Karl-Erik Høholt Jensen, der er uden for parti, til at gå i rette med Ulsing. - Det kan godt undre mig, at formanden for udvalget, som er en gammel dreven rotte i kommunalbestyrelsen, kan sidde og håbe på, at det ikke sker. Ham, der er formand for udvalget, bør da støtte idrætsforeningerne og deres interesser. Der er et modsætningsforhold af rang her, sagde Karl- Erik Høholt Jensen. Karl-Erik Høholt tilføjede desuden, at Hvidovre Motionscenter efter hans mening er en kan-opgave, som Hvidovre Kommune ikke skal løse. - Jeg håber, man finder en god og mindelig løsning, for vi har opgaver der skal løses, og vi har ikke pligt til at løse et behov for et værested, sagde han.

Konkurrenceforvridning

Niels Ulsing fik imidlertid en form for opbakning af Hvidovrelisten, idet Arne Bech påpegede, at han på det seneste Folkeoplysningsudvalg havde spurgt nærmere ind til, hvordan et foreningsdrevet fitnesstilbud økonomisk kunne påvirke de øvrige foreninger i Hvidovre. - Vi drøftede hvordan det ville påvirke idrættens økonomi, hvis vi nu skal til at give tilskud til en fitnessforening. Men ingen har endnu lagt et bud ind. Et par stykker (foreninger, red.) er ikke er helt afklaret. Men der kan da ikke være tvivl om, at der er tale om konkurrence, hvis de frivillige skal gøre det gratis. Det er da en forvridning, der vil noget, sagde Arne Bech og efterlyste dermed, at de borgerlige forholdt sig til det aspekt. Sagen om de fremtidige rammer for Hvidovre Motionscenter fortsætter frem til en endelig behandling i kommunalbestyrelsen. Den endelige behandling kan dog først ske, når Folkeoplysningsudvalget har taget stilling til, hvem der skal stå for at drive et eventuelt foreningsfitness. Næste Folkeoplysningsudvalgsmøde er i februar, men en endelig vedtagelse afhænger af, om der er en eller flere foreninger, der overhovedet byder ind på opgaven.

Publiceret 27 December 2016 08:00