Få ryddet ordentligt op efter nytårsfesten.

Få ryddet ordentligt op efter nytårsfesten.

Kom af med nytårsaffaldet

 Har du også været ude på vejen for at feje affald fra raketterne, bomberørene og batterierne sammen, så du nu står med store bunker af afbrændt pap og måske et par fusere imellem, så kan du se her, hvad du skal gøre af nytårsaffaldet.

Fyrværkeriaffald - småt brændbart

Afskudt fyrværkeri skal afleveres i småt brændbart containeren på genbrugspladsen.

Kasseret fyrværkeri - Farligt affald

Ubrugt fyrværkeri afleveres på genbrugspladsen som farligt affald. Her afleveres også fusere, eller hvis du er i tvivl om fyrværkeriet har været skudt af.

Ulovligt fyrværkeri - Kontakt Politiet

Du skal kontakte Politiet for bortskaffelse. Kolding Kommunes genbrugspladser modtager kun lovligt fyrværkeri, der er købt i detailhandlen.

Se åbningstiderne på Kolding Kommunes genbrugspladser.

Husk du kan tilmelde dig ordningen Genbrug 24/7 og få adgang til pladserne uden for åbningstiderne.

Publiceret 01 January 2017 12:00