Solrød Biogas har bidraget markant til Solrød Kommunes reduktion i CO2-udledningen.

Solrød Biogas har bidraget markant til Solrød Kommunes reduktion i CO2-udledningen.

Solrød Kommune når sine ambitiøse klimamål

Solrød er på forkant med sin klimaplan for 2010-2025 - ikke mindst takket være etableringen af Solrød Biogas

Udvidelser af fjernvarmenettet, etablering af Solrød Biogas og elbesparelser i de kommunale institutioner – det er blot tre af de 12 initiativer i Solrød Kommunes ambitiøse klimaplan, som indtil videre er sat i gang. Og de 12 indsatser medvirker til, at kommunen mere end når sine klimamål, viser den status, som Solrød Kommunes Økonomi-, teknik- og miljøudvalg fik mandag aften.
Målet for 2014 var, at udledningen af drivhusgasser skulle reduceres med 34.200 ton årligt, men efter at Solrød Biogas er kommet op at køre på fuldt blus, har kommunen reduceret udslippet med 47.211 ton om året og er altså langt over målet. Over halvdelen af reduktionen i CO2-udledningen skyldes biogasanlægget.
”Solrød har en af de mest ambitiøse klimaplaner i landet, og i 2025 skal vi have reduceret CO2-udledningen med 55 procent. Vi er meget optagede af at nå de fastsatte mål, så derfor kan vi kun være tilfredse med en status, der viser, at vi er rigtig godt på vej – ja ligefrem et godt stykke foran vores mål,” siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune.
Klimaplanen indeholder yderligere 13 indsatser, som igangsættes over de kommende år.mart

Publiceret 01 January 2017 11:00