I forbindelsen med opsætningen af bænken er stiftet et bænkelaug, der skal stå for vedligehold. Foto: Pressefoto

I forbindelsen med opsætningen af bænken er stiftet et bænkelaug, der skal stå for vedligehold. Foto: Pressefoto

Bænk med udsigt over Varde Syd

En bænk med tilhørende bord er netop blevet placeret på toppen af kælkebakken i Varde Syd som en del af kommunens ”Vi i Naturen” vision. Fra bænken er en 360 grader udsigt udover området med Hjertecentret, arealet hvor nye udstykninger kommer, Pyt Ege sø, og som det ser ud nu også området, hvor der bygges supermarked.

Initiativet til bænken kom fra Dorit Vejlgaard, der var den første, der skrev en kommentar på kommunens facebookside, da man opfordrede til at komme med gode ideer til udvikling i Varde Syd. Dorit skrev kort og godt: ” Solid bænkesæt på toppen af kælkebakken ville være skønt”.
Dorit var da også troppet op på kælkebakken for at se til, at kommunens Vej og Park afdeling fik placeret bænken godt og solidt på toppen. Med sig havde hun sit nyindstiftede bænkelaug, der har som formål at vedligeholde bænken.

Bænken er blot en lille del af forskønnelsen og udviklingen af Varde Syd, der blev indledt med et borgermøde i begyndelsen af september med over 100 deltagere.dietz

Publiceret 05 January 2017 07:00