Der går typisk kun 1-2 uger, før skimmelsvampen har udviklet sig.

Der går typisk kun 1-2 uger, før skimmelsvampen har udviklet sig.

Efter stormflod pas på skimmelsvampe

Har man som bygningsejer været så uheldig og fået en vandskade efter stormfloden, så skal man være ekstra opmærksom på følgeskader

Ved stormflodsoversvømmelser kommer der så meget vand, at udsatte huse, især ved kysterne, bliver oversvømmet. I sådanne tilfælde kommer vandet ind ad lavtliggende udluftningsriste, lysskakter og lignende steder. Det ses også, at oversvømmelser kan være så voldsomme, at vandet trænger ind ad stueetagens døre og vinduer.

Vandskade - hvad så?

"Er der kommet vand ind i din bygning, er det vigtigt, at man reagerer hurtigt," fortæller fagleder Bjarne Pustelnik, som har ansvar for bygningsundersøgelser hos OBH-Gruppen A/S Rådgivende Ingeniører.
"Det går ofte overraskende hurtigt med at danne skimmelsvamp i bygningen, hvis man ikke reagerer hurtigt på din vandskade og får bugt med den fugt, der har sat sig i konstruktionen."
Så længe konstruktionen er fugtig, er der risiko for angreb af skimmelsvamp. Der går typisk kun 1-2 uger, før skimmelsvampen har udviklet sig," fortæller Bjarne Pustelnik.
Følgeskaderne kan minimeres, hvis man undgår fugtfølsomme materialer i kælderen. Forsikringsselskaberne har som konsekvens af de senere års klimaforandringer skærpet deres krav til bygningsejerne. Som husejer bør man derfor være særlig opmærksom på at få fjernet organisk materiale fra kælderen, idet de fleste forsikringer ikke dækker skader på organiske materialer placeret i kældre og lavere bygningsområder under terræn.

Fjern vandet

Det er meget vigtigt, at man hurtigst muligt får fjernet vandet i bygningen og sat en udtørring i gang. Man skal derfor hurtigst muligt forsøge at begrænse skadens omfang og sørge også for at kontakte forsikringsselskabet med det samme.
Rådgivende ingeniørfirma OBH-Gruppen er specialister i fugt, skimmelsvamp og indeklima, og laboratorieleder Mads Peacock siger, at der er flere ting, der indikerer, at man er ramt af skimmelsvamp.
”Det vil typisk vise sig som plamager eller en farvet koloni på et opfugtet materiale. Det kan også sidde skjult, og så kan man ikke se det. Hvis det er i aktiv vækst, vil det ofte afgive nogle lugtstoffer, som man bliver generet af, og hvis det tørrer ud, begynder det at afgive sporer til luften, som nogle bliver syge af. Det kan det også gøre fra skjulte vækstområder, for eksempel under et gulv,” fortæller han.
Har man har mistanke om skimmelsvamp, så bør man få det undersøgt med samme, så skaden kan begrænses og udbedres, inden den breder sig til større dele af bygningen.

Publiceret 05 January 2017 10:00