Der er færrest kvinder i Region Hovedstaden der tager jern tilskud under graviditeten.

Der er færrest kvinder i Region Hovedstaden der tager jern tilskud under graviditeten.

En ud af tre kvinder i Region Hovedstaden spiser ikke jern under graviditeten

Jern er et livsvigtigt mineral, som kroppen har brug for til at transportere ilt til cellerne. Det er særlig vigtigt for gravide. Alligevel får over halvdelen af kvinder i alderen 18-50 år (53 pct.) ikke jern nok gennem deres daglige kost*. Særlig Region Hovedstaden skiller sig ud. Her svarer kun 68 pct. af de gravide, at de tager et jerntilskud. Gennemsnittet for hele landet ligger på 75 pct. Det viser en ny undersøgelse foretaget af aminojern.dk.

Gravide bliver rådet til at tage jerntilskud under deres graviditet. Det råd lytter mange heldigvis til og tager derfor et jerntilskud. - Desværre ved en del ikke, hvorfor det er vigtigt, at de tager jerntilskud. En del kvinder tager ikke jerntilskud, fordi de mener, det giver mavegener og forstoppelse. Derfor kan der være en tendens til, at nogle kvinder undlader at tage jern, udtaler Nils Milman, som er overlæge og mangeårig forsker i jernstofskiftet.

jernpiller (Arkiv foto)

jernpiller (Arkiv foto)

Regionale forskelle

Man kan også spore en regional forskel i om gravide spiser jerntilskud eller ej. I Region Hovedstaden, hvor færrest kvinder tager jerntilskud under deres graviditet, er det kun 68 pct. af de gravide, som tager et jerntilskud. Det samme gælder for hele 84 pct. i Region Syddanmark, som har landets højeste gennemsnit. - I Region Hovedstaden har vi en større befolkningstæthed, hvilket muligvis gør, at man ikke er i så tæt kontakt med sin læge eller jordemoder som i de lidt mere tyndt befolkede områder. Det kan muligvis være årsagen til, at budskabet om jerntilskud ikke er fanget af alle, udtaler Nils Milman. - Jern har altså betydning – ikke alene for den gravide, men faktisk i endnu højere grad for det ufødte barn. Derfor er det vigtigt at skabe opmærksomhed omkring konsekvenserne af jernmangel for gravide og deres ufødte børn og påpege, at der findes alternative jerntilskud, som ikke giver forstoppelse. Et eksempel er aminoJern, der er vegetabilsk og optages 2-3 gange bedre i kroppen end traditionelle jerntilskud, siger Nils Milman.

Det er vigtig for det ufødte barn, at det får nok jern. (Modelfoto)

Det er vigtig for det ufødte barn, at det får nok jern. (Modelfoto)

Jern er et livsvigtigt mineral

Undersøgelsen foretaget af aminojern.dk viser, at mere end hver fjerde kvinde (27 pct.) ikke er klar over, at det ikke kun er for hendes egen skyld, men også for barnets, at hun bør spise jern under sin graviditet. - Børn, der fødes med en god jernstatus, fødes oftere til termin, med en normal fødselsvægt, de er nemmere at trøste og sover bedre om natten. Hvis barnet fødes med jernmangel, kan det have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling og medføre risiko for lavere IQ og indlæringsproblemer senere i livet. Derfor er det utrolig vigtigt, at der er fokus på konsekvenserne af jernmangel – især for gravide, siger Nils Milman. Undersøgelsen viser, at næsten ingen eller kun 5 pct. af de adspurgte ved, at lavere IQ kan være en af konsekvenserne ved jernmangel under graviditeten.

Publiceret 05 January 2017 12:00