Sådan ser det kommende byggeri ud på tegningen.

Sådan ser det kommende byggeri ud på tegningen.

Nu er der grønt lys til byggeriet af 29 nye rækkehuse

Med vedtagelsen af en ny lokalplan for Langkildevej 1 har kommunalbestyrelsen godkendt, at ejeren af grunden nu kan opføre 29 rækkehuse i op til to etager

Hvidovre Avis har tidligere skrevet, at kommunens grund på Langkildevej 1 i begyndelsen af året var blevet solgt til et investeringsselskab.

Af
Ole A Sørensen

Salget af grunden Langkildevej 1 blev behandlet og vedtaget af kommunalbestyrelsen på den lukkede dagsorden i februar 2016. Hvidovre Kommune har ikke offentliggjort, hvad kommunen har fået for salget af grunden. For at få plads til 29 boliger - og ikke kun til 26 - var det nødvendigt at kommunalbestyrelsen vedtog, at der skal udarbejdes et tillæg til den gældende kommuneplan. Det nye tillæg til kommuneplanen betyder en lidt mindre grundstørrelse til de enkelte boliger. Et forslag til "Lokalplan 464 for boliger på Langkildevej 1" har siden været fremlagt i offentlig høring og kommunalbestyrelsen har nu på sit møde i november vedtaget lokalplanen, der giver mulighed for 29 boliger på den ubebyggede grund.

Hegn mod jernbanen

Forslaget til Lokalplan 464 var, sammen med forslag til Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009, fremlagt i offentlig høring i perioden 1. juli 2016 - 26. august 2016. Der kom i denne periode kun bemærkninger til lokalplanforslaget fra Banedanmark. På baggrund af det indkomne høringssvar besluttede kommunalbestyrelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen at tilføje følgende ordlyd til lokalplanens § 7.2: "Hegn mod jernbanen skal placeres så langt inde på egen grund, at vedligeholdelse kan ske uden at betræde banearealet, jf. lov om jernbane." Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2009 er blevet indarbejdet i den endeligt vedtagne Kommuneplan 2016 og nu kan der begyndes på byggeriet på Langkildevej.

Publiceret 05 January 2017 12:00