Region Sjælland skal inspirere og inspireres af europæiske regioner

Målet er at styrke innovation inden for sundhed og pleje

Indretter vi sundhedsvæsenet på den mest hensigtsmæssige måde i Region Sjælland? Står andre europæiske lande over for nogle af de samme udfordringer, som vi gør? Kan erfaringer fra andre sundhedsvæsener hjælpe med at gøre vores eget bedre? Og hvordan kan vi inspirere andre lande?
Disse spørgsmål skal Region Sjælland og otte andre europæiske regioner arbejde med gennem projektet ITHACA, der netop er blevet godkendt til støtte fra Interreg Europe-programmet.
Regionerne skal de næste tre år inspirere, vurdere og evaluere hinanden gennem workshops og besøg på forskellige sundhedsinstitutioner rundt omkring i alle ni regioner.
"Målet er at styrke innovationen inden for sundhed og pleje og støtte op om en sund livsstil og aldring til gavn for borgerne," siger Udvalgsformand for Forskning og Innovation i Region Sjælland, Ole Marqweis.
Projektet skal således forbedre samarbejdet og vidensdeling mellem de ni europæiske regioner. ITHACA vil lade inspiration og evalueringer blive en kilde til et mere innovativt sundhedsvæsen i Region Sjælland og de otte andre regioner samt danne grobund for stærkere partnerskaber.
"Et projekt som ITHACA er væsentligt for at sørge for en bedre idé- og vidensudveksling mellem europæiske lande, som ofte står overfor mange af de samme problemstillinger. Europæiske regioner kan lære rigtig meget af hinanden og hjælpe, så alle ikke starter på bar bund, hver gang et nyt projekt skal igangsættes. ITHACA vil give internationale inputs og kadence til et sjællandsk sundhedsvæsen med større fokus på innovation og brugen af sundhedsteknologi og placere Region Sjælland stærkere på den internationale scene,” siger Ole Marqweis.
Region Sjælland er den første region til at få besøg af projektpartnerne. På besøget i Region Sjælland vil fokus blandt andet være på, hvordan vi forsøger at gøre patienten til partner i egen behandling, skabe mest mulig sammenhæng i patientforløbene og yde den bedste omsorg.
Projektpartnerne skal på besøg hos Region Sjællands nye Universitetshospital og det nye Psykiatrisyge-hus i Slagelse for at se, hvordan de bærer sig ad med innovative indkøb, sundhedsteknologi og patientbaseret behandling.
Vi glæder os utroligt meget til at byde vores partnere velkommen og vise dem, hvordan vi i Region Sjælland arbejder med at inddrage patienterne i deres egen behandling. Det er samtidig en perfekt lejlighed til at vise, hvordan vi arbejder med sundhedsteknologi og innovative indkøbsformer under vores hospitals-byggeri i Køge og psykiatrisygehuset i Slagelse," lyder det fra Ole Marqweis.
Af projektets samlede budget på 2,5 millioner euro tegner Region Sjælland sig for godt 300.000 euro. 15 procent af disse skal regionen selv finansiere og modtager således godt 250.000 euro (ca. 1,9 millioner kroner ) i støtte. Pengene skal bruges til at støtte projektets mål om stærkere internationale samarbejder om innovation på sundhedsområdet i projektregionerne. Specifikt står Region Sjælland i spidsen for projektets kommunikationsindsats.

Publiceret 05 January 2017 07:00