Stormrådet har erklæret nattens oversvømmelser for stormflod.

Stormrådet har erklæret nattens oversvømmelser for stormflod.

Stormråd erklærer stormflod i Sønderborg

Stormrådet har erklæret nattens oversvømmelser for stormflod.

Af
Mikkel Hansen

 
Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, herunder Sønderborg, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i nat.
Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.
Rådet har afgjort, at der var stormflod i følgende geografiske områder:

  • Jyllands østkyst syd for den gamle Lillebæltsbro samt øerne udfor
  • Fyn syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen samt øerne udfor 
  • Sjælland øst og syd for Karrebæksminde og rundt til syd for Københavns Nordhavn samt øerne udfor, herunder Lolland, Falster og Møn 
  • Bornholm
 

Stormflod og erstatning

  • Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.
  • Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.
  • Hvad gør du, hvis du har haft stormflod? Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring senest den 5. marts 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab. 
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.  

Publiceret 05 January 2017 12:30