Det gik for sig i nat, hvor omtrent 300 kæmpede mod vandmasserne.

Det gik for sig i nat, hvor omtrent 300 kæmpede mod vandmasserne.

Vandstanden toppede med 1,63 meter

Vandet i Kolding steg 30 cm mere end varslet så sent som onsdag morgen.

Hele 300 mennesker var involveret i nattens kamp mod vandmasserne.
Både  frivillige og brandfolk, bl.a. Fredericia, Kolding, Vejle, Stepping, Tyrstrup, Skodborg og Lunderskov, samt TrekantBrand, Beredskabsstyrelsen, Ingeniørtropperne, Hjemmeværnet samt nyttejobbere måtte natten igennem kæmpe mod de stærkt stigende vandmasser.
Lidt før midnat toppede vandstanden nemlig med 1,63 meter, hvilket var hele 30 centimeter over det nivau, der blev varslet onsdag morgen, hvilket betød, at der var brug for så mange hænder som muligt.
Særligt i sommerhusområderne, især Binderup og Grønninghoved, samt ved Kolding Havn og i midtbyen gjorde de store vandmasser stor skade, og der måtte flere gange hentes nye sandsække og flere pumper, så oversvømmelserne ikke tog overhånd. Kolding Kommune skønner, at omtrent 8.000 sandsække var i brug.
Trods den store indsats, brød vandet alligevel igennem til nogle huse i sommerhusområder, især Binderup, og oversvømmelser på havnen og midtbyen – bl.a. Ågade, Kongebrogade og Fjordvej medførte vand i kældrene.
Derudover bød natten også på en mindre brand i en transformatorstation på Kolding Havn.
Vandet gik desuden over kajkanten ved havnen og kom bag ved afspærringerne gennem chaussesten og kloaker, hvilket resulterede i, at Jens Holms Vej og Vestre Ringgade blev spærret.
De trafikale gener blev dog minimeret af, at oversvømmelsen skete aften og nat.

Publiceret 05 January 2017 12:17