Sø midt i genbrugsplads

I Haderslevs sydligste del - ved Knavvej øst for den sidste lyskurve på Aabenraa Landevej - er der planer om at lave en ny genbrugsplads. Pladsen skal ligge syd for Knavvej på et godt 5 ha stort areal, der tidligere har været udlagt til kolonihaver samt på yderligere to ha, der har været forpagtet af Benny Bonde, og hvor der senest har været dyrket majs.

Det var også her, Midgaard Vikingecenter havde begrundede forventninger om at kunne lave et vikingecenter. De planer er røget i containeren, men et alternativt område søges fundet af Haderslev Kommune. Politisk velvilje møder vikingerne dog ikke i synderlig grad, for så var der i stedet fundet et alternativt område til genbrugspladsen.

Helt uden problemer bliver det ikke for Provas at etablere affaldspladsen. Midt i det udpegede område ligger nemlig en beskyttet sø på anslået 800 kvadratmeter - altså en sø af samme slags som de søer, Benny Bonde har fået en dom for ulovligt at sløjfe.

For kommunen bliver det dog næppe et problem at få den beskyttede sø sløjfet, men som minimum vil det koste anlæggelse af en tilsvarende sø på et andet af kommunens arealer. Alternativt skal genbrugscentret etableres med en sø i midten - og det lyder ikke hensigtsmæssigt.

En beskyttet bæk ligger også i området - for en del rørlagt. Der er tale om Skinkelsbæk/Humlegårdsbæk, der har sit udspring lidt uden for området og munder ud i Haderslev Fjord. Den kan give nogle få problemer, der dog kan løses via miljørigtige foranstaltninger.

Teknisk kan forventes krav om etablering af bassiner eller installation for forsinkelse af rensning af regn- og overfladevand, hvilket kan etableres i toppen af en skråning ned mod Åstrup Bæk.

Ovenstående er tørre facts om en kommende genbrugsplads, men det er ikke noget politikerne har talt højt om. De fortæller heller ikke, hvorfor de vælger at udlægge arealet til en genbrugsplads på bekostning af et vikingecenter, der har potentiale til at blive et stort turisttilløbsstykke.

Genbrugspladsen kunne etableres på tre alternative område, men det politisk styrede Provas valgte altså området ved Knavvej. Det kan undre, fordi både den beskyttede sø og den beskyttede bæk naturligt kunne integreres i et vikingecenter, men ikke naturligt hører hjemme på en genbrugsplads.

Havkatten Calle

Publiceret 05 January 2017 11:00