Der var tale om stormflod i Køge onsdag i sidste uge, har Stormrådet afgjort. Foto: JCJ

Der var tale om stormflod i Køge onsdag i sidste uge, har Stormrådet afgjort. Foto: JCJ

Stormrådet:

Det var stormflod

Stormrådet har afgjort, at der var stormflod i dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau onsdag i sidste uge

Af
Martin Rasmussen

Der var tale om stormflod i Køge og en række andre steder i landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau midt i sidste uge.
Det har Stormrådet afgjort, og det betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af oversvømmelserne.
Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.
Hvis man har haft skader ved stormflod, skal man anmelde skaderne til sit forsikringsselskab eller via www.stormbasen.dk.
"Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget," lyder vejledningen fra Stormrådet.
Stormrådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at afgøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

Publiceret 05 January 2017 15:30