På Bendstrupvej 9 blev både have og kort efter kælderen fuldstændig oversvømmet.

På Bendstrupvej 9 blev både have og kort efter kælderen fuldstændig oversvømmet.

Bendstrupvej hårdt ramt

Massiv indsats fra kommune, beredskab og frivillige med udlægning af watertubes og sandsække

Det var ualmindelig tæt på, at beboerne langs den sydlige del af Hvidovre Strandvej fik vand ind i deres huse, da storm og den følgende oversvømmelse onsdag eftermiddag og aften satte ind i Hvidovre. Men beboerne i den del af Hvidovre slap med skrækken.

Af
key

Anderledes så det ud for husejerne langs Bendstrupvej, der måtte døje med massive oversvømmelser fra Harrestrup Å. - Ved 15.30-tiden overstiger vandet i Harrestrup Å digerne ind mod Bendstrupvej og vandet begynder at løbe ind i Vigerslevparken. Teknik- og Miljøforvaltningen København søger at sikre området ved at dæmme oversvømmelsen ude af åen, men flere forsøg mislykkes, da vandtrykket er for voldsomt, fortæller Hvidovre Kommunes direktør for Kultur, Vækst og Miljø Gert Nelth til Hvidovre Avis. Hvidovre Kommune varslede derfor beboerne i området via sms og ca. en time efter begyndte der at trænge vand i en række ejendomme på Bendstrupvej. - Beredskabet sætter ind med pumper og sandsække og støttes bl.a. af hjemmeværnet. Oversvømmelsen afgrænses til Bendstrupvej, for at sikre det øvrige område. Mange af husene på Bendstrupvej bliver berørt af oversvømmelsen, lyder det fra Gert Nelth.

Kenneth Kühn fra Bendstrupvej 5 besigtiger sit køkken efter der dagen i forvejen var omkring 40 cm. oversvømmelse. Fra hans køkkenvindue var der udsigt til de totalt oversvømmede boldbaner i Vigerslevparken.

Kenneth Kühn fra Bendstrupvej 5 besigtiger sit køkken efter der dagen i forvejen var omkring 40 cm. oversvømmelse. Fra hans køkkenvindue var der udsigt til de totalt oversvømmede boldbaner i Vigerslevparken.

Massiv beredskabsindsats

Forud for oversvømmelsen blev Hvidovre Kommunes kriseberedskabet indkaldt af Hovedstadens Beredskab tirsdag aften kl. 20. Her blev de overordnede rammer for indsatsen aftalt, lige som det blev aftalt at netop borgerne langs Hvidovre Strandvej skulle varsles med en opfordring til at følge situationen nøje. I Hvidovre havde DMI varslet lidt under 1,5 meters vandstigning. Hovedstadens beredskab varslede ligeledes om en vandstigning på den størrelsesorden. Efter prognosen fra DMI onsdag morgen blev det endvidere besluttet, at der skulle lægges de såkaldte watertubes ud på en 800 meter lang strækningen mellem Hvidovre Havn og Langhøjskolen. Målet med dem var at forhindre, at en eventuel vandstigning skulle sprede sig til kloakken og husene på landsiden af Hvidovre Strandvej. Onsdag formiddag samledes mandskab fra Hvidovre Kommune, Hovedstadens Beredskab og Beredskabsstyrelsen på p-pladsen ved Langhøjskolen for at fylde sandsække til de mange berørte borgere på strækningen. Sandsækkene skulle afhentes af borgerne selv, men Hvidovre Kommune og de øvrige aktører sørgede for at hjælpe de borgere, der ikke selv kunne fragte de tunge sandsække til deres bolig. Omkring kl. 18.30 stod det imidlertid klart, at vandstanden ikke ville stige yderligere og kl. 18.45 meldte Hvidovre Kommune, at vandet nu var ved at trække sig tilbage og de mange aktører kunne ånde lettet op, selv arbejdet fortsatte det meste af natten.   - Indsatsen langs Kalveboderne er tilsyneladende en stor succes, hvor det tilsyneladende lykkes at sikre næsten alle ejendomme, konkluderer Gert Nelth.

Mandskab fra Hvidovre Kommune fyldte sandsække så borgerne i området selv kunne hente dem og forsøge på at sikre deres boliger mod oversvømmelse. De borgere der ikke selv kunne hente sandsække fik hjælp af kommunen.

Mandskab fra Hvidovre Kommune fyldte sandsække så borgerne i området selv kunne hente dem og forsøge på at sikre deres boliger mod oversvømmelse. De borgere der ikke selv kunne hente sandsække fik hjælp af kommunen.

Pumpes torsdag

Torsdag morgen måtte der fortsat pumpes vand ud fra i hvert fald to ejendomme på Bendstrupvej. Tømningen blev iværksat af beredskabet og tog op mod 12 timer. Torsdag eftermiddag meldte Stormrådet endvidere, at oversvømmelsen blev erklæret for at være stormflod. Den melding har afgørende betydning for, om de skadesramte kan få erstatning for skaderne via deres forsikringsselskab.

Publiceret 10 January 2017 08:00