Politigården i Sønderborg blev hjemsted for flere betjente.

Politigården i Sønderborg blev hjemsted for flere betjente.

Flere betjente samles i Sønderborg

Ny struktur i politikredsen samler efterforskningen i Sønderborg

Af
Mikkel Hansen

En ny struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi, der træder i kraft i 2018, betyder, at flere opgaver fremover bliver samlet i Sønderborg.
Den nye struktur betyder, at Syd- og Sønderjyllands Politi samler den lokale sagsbehandling og efterforskning på tre områdecentre, så man bedre og mere effektivt kan håndtere de nye opgaver, oplyser politiet i en pressemeddelelse.
"Vi har haft borgernes tryghed og behov i fokus i hele processen, og det vil vi også have fremover. Vi har derfor også prioriteret at fortsætte med at køre ud med patruljerne lokalt for at sikre responstiden til borgerne," siger politidirektør Jørgen Meyer og fortsætter:
"Vi kommer til at centralisere en del af vores sagsbehandling og efterforskning, når det gælder de mere omfattende og ressourcekrævende sager, uden at vi går på kompromis med, at politiet også skal være synlige i gadebilledet og kunne servicere borgerne lokalt," siger Jørgen Meyer.
Lokalpolitistationerne samles samarbejdsmæssigt i tre områder: Nordvest, som dækker Varde, Fanø og Esbjerg kommune. Nordøst, som dækker Haderslev og Vejen kommune og Syd, som dækker Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune.
I Sønderborg samles den lokale efterforskning og sagscentret. Herfra kører der patruljer ud, og der er også borgerbetjening og forebyggelse på stationen.
I Aabenraa kører der fortsat patruljer ud fra stationen. Der er borgerbetjening samt forebyggelse, og den sydlige del af kredsens hundeafdeling samt færdselsafdeling forbliver i Aabenraa.
I Tønder bevares borgerbetjeningen og forebyggelse. Patruljerne kører fortsat ud fra stationen. Stationen tilføres også en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.
Rammerne for Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA) er endnu ikke afklaret. Dog er det sikkert, at UKA tilføres flere medarbejdere.
Politiet understreger i en pressemeddelelse, at der trods forlydener om det modsatte, aldrig har været planer om at lukke politistationerne i Tønder og Aabenraa.

Publiceret 10 January 2017 13:13