Forslaget til den nye børne- og ungepolitik finder du på kommunens hjemmeside.

Forslaget til den nye børne- og ungepolitik finder du på kommunens hjemmeside.

Fredericias nye børne- og ungepolitik sendt i høring

Fredericia Kommune skal have en ny sammenhængende børne- og ungepolitik i 2017

Sidste efteråret bad Børn & Unge alle forældre, borgere, medarbejdere, børn og unge om input til en ny politik for Børn & Unge-området.
Det arbejde er der nu kommet en ny børne- og ungepolitik ud af, som Børne- og Skoleudvalget har sendt i høring til 31. januar 2017.
”Den nye børne- og ungepolitik viser, hvordan vi ønsker at leve op til byrådets 2020-vision, men den er samtidig også en rettesnor for, hvordan det konkrete arbejde og samarbejde på hele vores børne- og ungeområde skal forme sig”, fortæller udvalgsformand Ole Steen Hansen i en pressemeddelelse.
Den nye politik hedder ”Børnene er fremtiden”, og den handler om de politiske mål for alle børn og unge mellem 0 og 18 år.
I forbindelse med udformningen af den nye politik, har Børne- og Skoleudvalget ønsket at inddrage så mange som muligt i processen. Derfor har der gennem hele efteråret været holdt flere dialogmøder, hvor børn, unge, forældre og ansatte har haft mulighed for at give deres besyv med. Flere end 600 er kommet med deres input til Børne- og Skoleudvalget.
”Jeg håber, at forældre, medarbejdere og borgere kan se, at vi i udvalget har taget bestik af de mange input. De mange synspunkter og holdninger er samlet og har dannet grundlaget for den nye børne- og ungepolitik”, siger Ole Steen Hansen.
 
Ligesom det har været meget vigtigt for det politiske udvalg, at kommunens børn, forældre og ansatte på børne- og ungeområdet har haft en væsentlig indflydelse på udformningen af den nye politik, er det også vigtigt for udvalget at præcisere, at alle også har andel i, at vi lykkes med at implementere den nye politik i hverdagen.
 
”Som kommune skal vi på én og samme gang være sikkerhedsnet og springbræt for vores børn og unge. Kun ved at stå sammen – forældre, ansatte og alle faggrupper imellem – kan vi opnå de gode resultater og dermed være med til, at alle vores børn og unge bliver eksperter i at mestre deres liv samtidigt med, at de er deltagere i et demokratisk funderet fællesskab”, siger Børne- og Skoleudvalgets formand Ole Steen Hansen.
 
Politikken er grundlaget for en række nye og eksisterende strategier, der skal arbejdes efter i Familie & Børnesundhed og i Børn & Unge. Det handler f.eks. om strategi for IT og digital dannelse.
 
 
 

Publiceret 10 January 2017 07:00