Kloak ikke gearet til stormflod

Kloakudbygningen langs Harrestrup Å er ikke helt færdig endnu, men den er heller ikke bygget til at sikre mod stormflod, lyder det fra HOFOR

Det store udbygningsarbejde af kloakken langs Harrestrup Å er ikke ensbetydende med, at området er sikret mod stormflod. Der er tale om helt andre kræfter ved stormflod end ved almindelig oversvømmelse pga. regn og skybrud, lyder det fra HOFOR. 

Af
8key

- Den nye kloakledning sikrer ikke mod stormflod. Den udvidelse af kloaksystemet, som HOFOR står for, sikrer, at der er plads nok i kloaksystemet til borgernes spildevand, ligesom den reducerer risikoen for oversvømmelser i forbindelse med kraftig regn og skybrud, hvor der bliver mere plads til den regn, der falder på gaderne og løber ned i kloakken gennem vejriste, skybrudsriste mv., lyder det fra HOFOR's direktør Søren Birch. I sidste uge blev det ellers meldt ud fra Hvidovre Kommune, at den endelige udbygning af netop kloaknettet, i fremtiden vil være med til at mindske eventuelle oversvømmelser i området i forbindelse med kraftig regn og skybrud. I følge HOFOR er det korrekt i forhold til spildevand, men når der er tale om stormflod, som det var i sidste uge, er det vandmasser af helt andre proportioner, som kloaknettet slet ikke er gearet til. - Det er rigtigt, at kloakken ikke er færdigudbygget endnu, men med stormflod er der tale om dimensioner, som ikke kan rummes i en kloak, og en kloak kan ikke forhindre oversvømmelser fra havet. HOFORs rolle er at skabe et godt kloaksystem, mens stormflodssikring handler om at forhindre oversvømmelser fra havet med diger o.lign., hvilket ikke er vores område, siger HOFORs pressechef Astrid Skotte til Hvidovre Avis.

Publiceret 10 January 2017 08:00