Der er nu sat ekstra penge af til lovliggørelse af bebyggelserne.

Der er nu sat ekstra penge af til lovliggørelse af bebyggelserne.

Kommunal-bestyrelsen godkender tillægs-bevilling

En mio. kr. skal der bruges ekstra til udgifterne til droneflyvning og advokatbistand

Kommunalbestyrelsen fik på sit seneste møde en status på den fysiske lovliggørelse af kolonihaverne i Præstemosen.

Af
oas

I øjeblikket er Kultur, Miljø og Vækst - som tidligere beskrevet i Hvidovre Avis - i gang med at danne sig et overblik over, hvor mange kolonihaver, der er større end det tilladte areal på 57 kvadratmeter. I forbindelse med lovliggørelsen arbejder forvaltningen med tre stadier. Det første er at anmode den enkelte kolonihaveejer om at sende et forslag til fysisk lovliggørelse. I det andet stadie overgives sagen til politiet, hvis ikke kolonihaveejeren ønsker at indgå i en dialog omkring lovliggørelsen. Det sidste stadie handler om, at sager skal behandles politisk, hvis der er en ejer som ønsker dispensation, og sagen har været i nabohøring. På kommunalbestyrelsesmødet blev der samtidig godkendt en tillægsbevilling på en mio. kr. til dækning af omkostningerne til blandt andet advokatbistand og droneflyvning.

Publiceret 10 January 2017 08:00