Hele skolen samlet i hallen for at fejre offentliggørelsen af skolens nye værdigrundlag og logo.

Hele skolen samlet i hallen for at fejre offentliggørelsen af skolens nye værdigrundlag og logo.

Nysgerrighed, fællesskab & udsyn

Frydenhøjskolen har fået nyt logo og værdigrundlag

Da Frydenhøjskolen gennem de sidste fire-fem år har været igennem en del større forandringer, herunder sammenlægning med Enghøjskolen, sammenlægning med fritidshjem og klubber samt en skolereform, har skolen gennem de seneste halvandet år arbejdet med at udarbejde et nyt værdigrundlag og et nyt logo.

-  Skolebestyrelsen har i samarbejde med skolens ledelse taget udgangspunkt i, at vi nu var en ny forandret organisation med flere elever, flere medarbejdere og flere funktioner. Derfor var der behov for sammen at finde ud af hvilket fælles standpunkt vi har, og hvor vi gerne vil hen sammen, siger skoleleder Gerhard Grubb Waaentz. - Arbejdet med et nyt værdigrundlag blev startet i skolebestyrelsen for halvandet år siden. En lang og grundig proces, hvor alle skolens interessenter, har været inddraget. Det hele startede med en seance hvor alle forældre var indbudt i juni 2015. Her havde forældrene mulighed for at komme med input til hvilken skole de gerne så. Efterfølgende har personalet og eleverne arbejdet med hvilken skole de gerne vil have Frydenhøjskolen skal være. Blandt har eleverne i sidste år i nogle dage arbejdet med hvordan deres drømmeskole skal se ud. Her blev der arbejdet med at lave papmachefigurer om de fysiske rammer, tegneserier, der skulle beskrive den perfekte skoledag og meget andet. Elevrådet, medarbejderne samt skolebestyrelsen har arbejdet videre med alle de input der er kommet. I forbindelse med udarbejdelsen af tekst og logo har vi fået godt hjælp fra kommunens kommunikationsafdeling - tak til dem. Det hele mundede så ud i, at vi forleden kunne præsentere skolens nye logo, vores nye tagline og vores tre kerneværdier...

Efterfølgende var der hotdogs til alle eleverne.

Efterfølgende var der hotdogs til alle eleverne.

Sammen vokser vi os klogere

Kerneord: Nysgerrighed, fællesskab & udsyn! Offentliggørelsen blev fejret med et arrangement i Frydenhøjhallen hvor alle elever samt personalet var samlet. Her blev der holdt tale af skolelederen, skolebestyrelsesformanden samt formand og næstformand for elevrådet. Derudover blev vores nye skilte, der skal pryde såvel SFO, klub som skole præsenteret. Arrangementet blev sluttet af med at alle fik serveret en hotdog, hvorefter alle elever skulle en tur i klasserne og skrive eller tegne på postkort hvad de tre kerneord betyder for dem. Alle de mange postkort der blev udarbejdet bliver i de næste tre uger udstillet på skolens midtergang, så alle elever, personale og forældre, har mulighed for at komme forbi og blive lidt klogere på hvad Frydenhøjskolen vægter i hverdagen. De bedste af postkortene vil herefter blive udvalgt og blive brugt til at pryde nogle plakater, der skal være medvirkende til at minde elever, personale og forældre om vores værdier i hverdagen. Vi glæder os til det videre arbejde med værdierne.

Forleden blev Frydenhøjskolens nye logo præsenteret.

Forleden blev Frydenhøjskolens nye logo præsenteret.

Publiceret 10 January 2017 08:00