Bent Bøgelund Nielsen

Bent Bøgelund Nielsen

Vi har meget at sige ham tak for...

En ildsjæl runder de 90 år på søndag den 15. januar.

Af
I.B.

Bent Bøgelund Nielsen har tilbragt det meste af sit liv i Hvidovre. Han har gået i skole på Sønderkærskolen. I 1956 bosatte han sig sammen med hustruen Birthe på Brøndbyskel, i deres nybyggede hus, og der levede de et rigt familieliv med de fire børn, som de efterhånden fik. Bent Nielsen har været lærer på flere københavnske skoler, de sidste mange år som viceskoleinspektør på Katriedals skole. I mere end 25 år har Bent stået for Københavns Kommuneskolers sommerlejr ved Rørvig. Det har altid været et gæstfrit hjem, bl. a. er een af Bents skoleklasser i mere end 50 år hvert år mødt op til sammenkomst i Brøndbyskel. Ægteparret var nogle af de første der i sin tid meldte sig ind i Ældre Sagen her i Hvidovre, da de blev pensionister. Hustruen Birthe var i flere år medlem af komiteen, mens Bent tog initiativ til at starte mange forskellige aktiviteter op, til gavn og glæde for pensionister i Hvidovre. Bent har stået for vel tilrettelagte og interessante rejser til Færøerne, Island, Grønland, Gotland, Ålandsøerne, Normandiet, m.fl. I mange år blev der holdt “Bedsteforældrelejr” i Gudmindrup, hvor man i 4-5 dage var sammen med sine børnebørn. Bent og Birthe ankom til lejren med en campingvogn der var stoppet til randen med forplejningen. Bent havde så sørget for afvekslende program for alle dagene. Vi var på ture og opdagelse i omegnen, der var arrangeret lege, aktiviteter og konkurrencer, og vi lavede selvfølgelig mad sammen med vore børnebørn. Bent havde et fantastisk tag på børnene. Når de trætte var lagt til ro hyggede de næsten ligeså trætte bedsteforældre sig sammen. Bent arrangerede også en månedlig travetur for medlemmerne. Man mødtes første søndag i måneden foran rådhuset i medbragte biler. De der ikke havde bil fik så et lift, og vi kørte ud til forskellige steder på Sjælland, hvor Bent og Birthe havde tilrettelagt ruten, altid med et sted hvor den medbragte madpakke kunne nydes. Det blev til mere end 100 traveture, og det stoppede først, da “den faste garde” blev for gamle til at deltage. “Onsdagssang” som Bent kalder det, er han også primus motor for. Første onsdag i måneden mødes ca. 30 mennesker til sangeftermiddag, og da ingen jo på forhånd ved, hvor mange der kommer, er det med medbragt kaffe. På grund af lokalemangel, er det igennem årene foregået mange forskellige steder. Det har været besværligt, fordi orgelet har skullet flyttes med rundt, men nu er der fast mødested i de nye lokaler i Stationscentret. Af og til henlægger de sangeftermiddagen til et plejehjem til glæde for beboerne. I mange år har Bent som gammel sløjdlærer haft et hold pensionister, der en gang ugentlig arbejdede med sløjd på Engstrandsskolen. Det er som sagt en aktiv, ildsjæl der runder de 90 år, og vi er mange pensionister i Hvidovre, der har meget at sige Bent tak for.

Publiceret 10 January 2017 08:00