Af Niels Erik Madsen

Af Niels Erik Madsen

Videnskabsmand eller spindoktor?

Det har vakt undren at kommunens lokalhistoriker Poul Sverrild har skiftet standpunkt til Risbjerggård her kort før gårdens skæbne skal afgøres i kommunalbestyrelsen. Nu er det lige før, han lægger navn og fagligt omdømme til Lokalhistorisk Selskabs absurde forslag. Det går stort set ud på at rive Risbjerggård ned, for derefter at mindes Hvidovres bygningshistoriske monument ved at “lave et maleri af gården i 1:1 inde i en nyopført hal på stedet”. Hvorfor gør han det? Hvorfor mon denne overraskende holdningsændring?. Well, det er selvsagt velkendt, at Sverrild ved siden af sit historiefaglige arbejde har fungeret som loyal politisk rådgiver for borgmesteren, hans gamle partikammerat. Det er bl.a. sket som bisidder til borgermøder om Hvidovre Bymidte, og den dygtige embedsmands indflydelse går altså langt længere end til det historiefaglige, som er hans rettelige gebet.  Den 21.7.2015 kom Socialdemokraterne (Finn Gerdes og Helle Adelborg) i mindretal i Bymidteudvalget, da udvalget skulle indstille til kb. hvad fremtiden skulle være for Risbjerggård. Et flertal stemte for bevarelse af Risbjerggård under en form som Tegnestuen Vandkunsten skulle tegne videre på. Vi syntes, borgmesteren - både før og efter afstemningen - udfoldede lidt ufine metoder (omtalt i HA) for at forhindre dette udfald, men forgæves. Vandkunsten er efterfølgende kommet med en harmonisk helhedsløsning som kombinerer gammelt og nyt byggeri, sådan som professionelle arkitekter gør nu om dage. Senere kom den berømmelige 19-2 afstemning for Risbjerggård skulle bevares, men hjertet var næppe med i A-gruppen. Nu er det afgørelsens time! Det er ikke bestemt præcis, hvor meget af gården som skal bestå. Og her har man så bragt Lokalhistorisk Selskabs bestyrelsesmedlemmer med formand, næstformand i spil – udenom selskabets medlemmer -, som ikke er blevet spurgt og som tages som gidsler i denne sag. Også undertegnede. For mange af os, der er imod en fortsat kommunal vandalisering og nedrivning af Hvidovres gamle bygninger, er det dog mest skuffende at Poul Sverrild - som lokalhistoriker, videnskabsmand eller måske spindoktor - med sin kovending har ladet sig involvere, så det kan påvirke byrådets endelige afgørelse.

Publiceret 10 January 2017 08:00