Asylsagen:

Svar fra Udlændinge-styrelsen

Af
Af Emma Biørn Fish

Vi sendte Udlændingestyrelsen en del spørgsmål. De vente tilbage med følgende svar:

1. Forsørgelse (herunder skolegang) i regi af Udlændingestyrelsen:

Både familien og Kolding Kommune har været behørigt vejledt flere gange om muligheden for at få forsørgelse og skolegang til børnene siden april måned.
En udlænding har ikke pligt til at lade sig indkvartere i regi af Udlændingestyrelsen. Hvis en udlænding ønsker forsørgelse fra Udlændingestyrelsen, vil dette kræve, at den pågældende tager ophold på et asylcenter efter styrelsens anvisning.
Hvis udlændingen tager ophold et andet sted og f.eks. forsørges af venner eller familie, har styrelsen ikke en forsørgelsespligt.

2. Indkvarteringsvilkår:

Asylcenter Sandholm er et modtagecenter, hvor alle nyindrejste asylansøgere m.fl. tilbydes indkvartering, herunder den medicinske modtagelse, vejledning m.m.
Der fremgår ikke nogen oplysninger i ansøgerens sag - herunder fra familien selv - om, at der foreligger særlige grunde til, at familien ikke bør henvises til Center Sandholm.

At familien var indkvarteret på andet center for ni år siden skyldtes, at de kom hertil med den irakiske tolkegruppe, og tolkegruppen blev indkvarteret samlet.

3. Særligt tilbud:

Styrelsen kan oplyse, at han i december fik et brev med tilbud om indkvartering på asylcentre nær Kolding. Styrelsen har ikke hørt fra familien ang. tilbuddet.

4. Ansøgningen:

Vedr. selve ansøgningen er der ikke servicemål for sagsbehandlingstiden i sager om dispensation for bortfald af asyltilladelser.
Den type sager afgøres normalt inden for 12 måneder. Styrelsen sendte et brev til ansøgeren kort før jul med oplysning om, at styrelsen forventer at træffe afgørelse i januar eller senest i februar 2017.

null

Publiceret 10 January 2017 12:00