Formandstale på nytårskur:

Nye lokaler, flere aktiviteter, endnu højere ambitioner!

Formand for Haderslev Erhvervsråd, Christian Skovfoged, efterlyser ny vinderkultur

Af
Peter Rasmussen

Christian Skovfoged, formand for Haderslev Erhvervsråd, holdt denne tale ved den årlige nytårskur:
I Haderslev Erhvervsråd er vi glade for og stolte over, at vi i dag kan stå som medindbyder og arrangør af den årlige nytårskur i Haderslev kommune, hvor vi signalerer fællesskab, italesætter udvikling af mulighedernes kommune med et stærkt erhvervsliv, attraktive uddannelsesinstitutioner og mange ildsjæle.
Det er ikke ret mange år siden, at det scenarie var rigtigt svært at få øje på i krystalkuglen.
Ligesom borgmesteren vil jeg bruge mest af min taletid på at kigge fremad – der er jo en grund til, at forruden er større en bakspejlet.
Vi fornemmer, at Haderslev erhvervsråd nu er en størrelse og en organisation, som både kommunen, vore medlemmer og vore andre samarbejdspartnere tager seriøst og regner med. Det tillægger vi dog resultatet af alles samlede indsats for at forbedre og udvikle erhvervsklimaet i kommunen.
Vi har vokseværk – både personale- og aktivitetsmæssigt – og det er også for os et godt sundheds- og vækstbarometer for erhvervslivet i Haderslev kommune.
Konkret betyder det, at Haderslev erhvervsråd pr. 1 februar – lige om lidt – skifter domicil til Jomfrustien i den tidligere BDO-bygning. Vi har lejet 3 etager – og geografien giver stort synlighed, og vi får mulighed for at udvikle yderligere aktiviteter, skabe det nødvendige albuerum til medarbejderne, afholde arrangementer, tilbyde midlertidig kontorplads, huse personalet fra Haderslev butikkerne og mange andre ting – altså blive et erhvervshus som skal summe af liv, idéer og udvikling – både for nye og gamle i erhvervslivet.
Det har været en fantastik udvikling over de seneste år, hvor også mange frivillige blandt jer har deltaget i forskellige arbejdsgrupper, faktisk hele 122 af jer, har hjulpet os som frivillige.

Flere end 400 virksomheder

Vi er aktuelt 407 medlemsvirksomheder, men I vil ikke opleve en massiv medlemsjagt i 2017. Opbakningen har I vist os – nu er det vores tur til at bevise noget. Derfor handler 2017 om værdiskabelse.
Dansk Erhvervsfremme udarbejdede på vegne af Haderslev Erhvervsråd i sommeren 2016 en undersøgelse, som skulle kortlægge og analysere virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsklima på 7 udvalgte parametre.
Hovedkonklusionerne var helt generelt positive og i samtlige brancher var virksomhederne mere tilfredse end i 2014.
Det er dejligt, at vi er kommet her til, men det betyder jo ikke, at vi er i mål. Der bliver nemlig også peget på konkrete forbedrings- og udviklingsområder, og det vil vi være med til at følge til dørs.
Vi har en ambition om, at Haderslev bliver årets iværksætter kommune 2018. Innovation og iværksætteri er et nødvendigt fokuspunkt i kommunens og hele Danmarks udvikling. Det gælder både start-up virksomheder, nye forretningsområder eller virksomheder, som udspringer af eksisterende virksomheder og vækstvirksomheder, der tilflytter kommunen. Det kræver hårdt arbejde. DK er placeret i toppen på det internationale iværksætterindeks GEDI, der rangerer 120 landes forhold for iværksættere. Vort høje uddannelsesniveau trækker op, mens vores mentalitet, ”Janteloven” og vores manglende tro på os selv trækker ned. Politisk fokus og penge er ikke nok – vi skal skabe en kultur, hvor det er tilladt at få succes og hvor der ikke peges fingre, hvis man fejler – en kultur og en kommune hvor det kan lade sig gøre.
Det kræver mange ting, at være iværksætter – blandt andet økonomi. Et helt fantastisk initiativ blev sat i søen sidste år.
En privat, lokal investorgruppe etablerede ”Heltemod og Hjerteblod” og skød også privat kapital ind i selskabet. Denne kapital skal via en gang ”løvens hule” ud at virke blandt de talenter og idéer, investorerne finder interessante. Det ville være fuldstændig uhørt i Haderslev for få år siden, men stemningen er vendt. Vi vil noget - og vi vil noget sammen. Det bliver rigtig spændende at følge.

Brug for fyrtårne

Vi har brug for fyrtårne som dette – et andet spændende og lovende projekt er ACTURE PARK. Der er gennemført et omfattende analysearbejde, og analysen peger netop på ACTURE PARK som et kommende fyrtårn i Haderslev kommune. Det kræver økonomi – meget økonomi – og hårdt arbejde. Det kræver mod at investere i analysen – for vi kan ikke bare trække stikket igen. Vi tror meget på det – aktørerne tror på det – kommunen har bakket det op, men nu vi skal videre herfra i dialog med kommunen.
Vi tænker hele tiden i nye muligheder – også ud over kommunegrænsen. Haderslev kommune er én af syv kommuner i trekantområdet, som brander sig som vækst- og business region. Vi er med der, hvor det giver bedst og mest mening og samarbejder med dem, der kan bidrage til vores egen udvikling, og her tror vi på, at en del af vores fremtid, netværk, vækst og udvikling vil være med trekant-samarbejdet som dynamo.
Vi er sønderjyder – af navn og gavn – og vi vil meget gerne være med til at gentænke URS med de øvrige sønderjyske kommuner – så vi også her får mest mulig værdi og udvikling.
Endelig har vi i Haderslev Erhvervsråd – på bagkant og med erfaringer fra den nu nedlagte ”Eksportekspressen” – taget initiativ til at kontakte de 3 øvrige sønderjyske kommuner med henblik på at få et eksportsamarbejde op at stå. Danmarks største eksportmarked ligger lige i vores baghave.
Tilbagemeldingerne er umiddelbart positive.
Jeg vil godt knytte et par bemærkninger til tre ting fra Borgmesterens udmærkede tale: Hærvejsmotorvejen, ”de gode fortællinger” og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne.
Det var godt arbejde af den lokale transportminister og alle andre aktører, at få skrevet vækstmotorvejen ind i regeringsgrundlaget – og så få den ny minister til at tage over. Haderslev erhvervsråd og specielt Gert kan godt tillade sig at tage lidt af æren for, at første etape nu føres helt til nord for Haderslev. Han satte det nemlig på dagsordenen, da vi havde dobbelt ministerbesøg af Troels Lund Poulsen og H.C. Schmidt. Samtidig fik han Trekantområdet til at bakke op om samme dagsorden og en samlet henvendelse til ministeren. Efterfølgende har andre gode kræfter påvirket og holdt fast. Godt set – og det kan han og vi da med rette være lidt stolte af. Bevægeligheden og fremkommeligheden øges markant, så vi tror også på, at det på sigt vil være til gavn for Haderslev kommune for vækst i antal arbejdspladser og studerende, samt øget tilflytning.
Når vi i mange sammenhænge snakker branding af Haderslev kommune, er vi omkring bordet ofte enige om, at det handler meget om ”storytelling” eller bare ”de gode historier”. Vi er attraktive i Haderslev, vi kan mange ting, vi har meget at byde på – vi skal bare huske at fortælle det. Potentielle tilflyttere og virksomheder, som ønsker at flytte geografi skal vide, at Haderslev med de gode tilbud og gode muligheder eksisterer. I tænker nok ”siger erhvervsrådet ikke det her år efter år?”
Jo – men det er vigtigt – og vi har alle en rolle. Haderslev kommune har igangsat det marketingarbejde, vi har peget på længe – så endelig sker der noget. Vi glæder os til at følge det og kvalificere det.

Mangler snart arbejdskraft

Endelig er det samarbejdet med uddannelserne i kommunen. Vi hører igen og igen, at manglen på arbejdskraft lurer lige om hjørnet – jeg hørte på trekantområdets nytårskur i går finansministeren sige, at regnedrengene i finansministeriet har en prognose, der siger 2018.
Vi skal have erhverv, innovation og iværksætteri med ind i grundskolen, så erhvervsuddannelserne bliver et lige så naturligt valg for vore unge mennesker, når den tid kommer.
Jeg skal ikke kloge mig på erhvervsvejledningen, men det er vigtigt, at set-up"et i skolerne er med rollemodeller og ambassadører, som de unge mennesker kan spejle sig i. Det skal være tiltrækkende og attraktivt.
I samme boldgade har vi også været i dialog med integrationsudvalget i kommunen for om muligt at kunne designe en proaktiv indsats, så vi hurtigt og effektivt får udnyttet de potentialer, som ikke-etniske danskere har eller kommer med til kommunen.
Vi er lige trådt ind i et valgår – og det vil vi da benytte os af i erhvervsrådet. Vi vil tage initiativ til aktiviteter med politikerne og de opstillede kandidater og udfordre dem sammen med vore medlemmer. Erhvervslivets vilkår og muligheder skal være en del af valgkampen – til kommunens og erhvervslivets bedste. Det kan jo være, at vi måske kan luske lidt ”ekstra op af posen” op mod valget. Der sidder ingen politikere i vores bestyrelse, så det er kun erhvervslivets interesse der er i fokus.
Fra erhvervsrådet skal der lyde en stor tak til kommunen, vore medlemmer og alle vore samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde i 2016.
Jeg vil også godt her på formandskabets vegne rette en speciel tak til HP og Willy for altid, når det er nødvendigt, at tage jer tid til den uformelle men meget vigtige sparring.
Vi er langt fra enige om alt, men vi er enige om det vigtigste – og det er fremdriften. Det giver grundlag for udvikling, det giver dialog,
indsigt og løsninger. Vi går nye veje i embedsværket som i erhvervslivet – det sætter vi stor pris på.
Til alle håber jeg, at det gode samarbejde kan fortsætte og udbygges i 2017 – og i den forbindelse vil jeg her på falderebet opfordre vore medlemmer til fortsat at bakke op om erhvervsrådets arrangementer.
Rigtig godt nytår.

Publiceret 10 January 2017 06:00