En struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi betyder, at der vil ske ændringer på politistationen i Aabenraa. (Modelfoto)

En struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi betyder, at der vil ske ændringer på politistationen i Aabenraa. (Modelfoto)

Politi:

Efterforskning og sagscenter flytter fra Aabenraa

Fra starten af 2018 vil Syd- og Sønderjyllands Politi have en anden struktur med tre områdecentre. I syd bliver det Sønderborg

Af
Af Svend Mikael Larsen

En ny struktur hos Syd- og Sønderjyllands Politi skal sikre, at borgerne også i fremtiden har et politi, der er stærkt og slagkraftigt nok til at matche en ny virkelighed med en anderledes og mere kompliceret kriminalitet med nye opgaver i forhold til terror og grænsekontrol. Sådan indledes en netop udsendt pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
Den fortæller, at politikredsens øverste ledere har arbejdet med flere forskellige modeller for, hvordan man imødekommer kravene i den flerårsaftale, som er indgået af folketinget, og som sætter rammerne for politiets opgaveløsning. Rigspolitiet har nu godkendt den model, som politikredsen efter planen vil være organiseret efter fra starten af 2018.
Den nye struktur betyder, at man samler den lokale sagsbehandling og efterforskning på tre områdecentre: Nordvest som dækker Varde, Fanø og Esbjerg kommune. Nordøst som dækker Haderslev og Vejen kommune, og Syd som dækker Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune.

Område Syd

I Område Syd samles den lokale efterforskning og sagscentret herefter I Sønderborg. I Aabenraa kører der fortsat patruljer ud fra stationen, der er borgerbetjening samt forebyggelse, og den sydlige del af kredsens hundeafdeling samt færdselsafdeling forbliver i Aabenraa.
I Tønder bevares borgerbetjeningen og forebyggelse, patruljerne kører fortsat ud fra stationen, som også tilføres en specialfunktion. Hvilken er endnu ikke afgjort.
Rammerne for Udlændingekontrolafdelingen i Padborg (UKA) er endnu ikke afklaret. Dog er det sikkert, at UKA tilføres flere medarbejdere.

Spekulationer i pressen

I pressemeddelelsen står der også, at det tidligere er fremgået i pressen, at politikredsen oprindeligt havde lagt op til, at politistationerne i Tønder og Aabenraa skulle lukke som et led i strukturomlægningen. Syd- og Sønderjyllands Politi understreger i den sammenhæng, at der har været tale om rene spekulationer fra pressens side, der ikke har haft hold i virkeligheden, lyder det i pressemeddelelsen.
For en del medarbejdere medfører den nye struktur ikke nogen ændringer af hverken arbejdssted eller indhold i deres stilling. For de direkte berørte er der lagt en plan for bemandingsprocessen, så det sikres, at politikredsen har de rette kompetencer de rigtige steder.
For de administrative medarbejdere er udgangspunktet, at alle fortsætter i deres nuværende stillinger. Dog med undtagelse af de, hvis nuværende stilling nedlægges. Der vil blive opslået en række nye stillinger, som alle administrative medarbejdere kan søge.
På ledersiden skal det sikres, at den nye organisation har de rette kompetencer alle steder. Lederne vil derfor blive udpeget.

Publiceret 10 January 2017 15:00