UU-vejleder Ulrik Jansen. Foto: Anne Smedegaard

UU-vejleder Ulrik Jansen. Foto: Anne Smedegaard

Skoleelever skal fra en tidlig alder overveje deres fremtid

Fra 31. januar til 2. februar er der uddannelsesmesse for Vejles 6. klasser

Af
Af Anne Smedegaard

I slutningen af januar skal der for første gang afholdes en obligatorisk uddannelsesmesse for byens godt 1.200 6. klasses elever.
Her kan elever i 12 års alderen opleve byens ungdomsuddannelser på nært hold og snuse lidt til fremtiden, forklarer Ulrik Jansen, en af byens UU-vejledere (Ungdommens Uddannelse)
”Messen handler slet ikke om, at eleverne skal vælge en uddannelse, men om at opleve hvilke muligheder, der findes,” siger Ulrik Jansen, der arrangerer messen sammen med fire andre UU-vejledere, ungdomsuddannelserne og folkeskolerne.

6. klasses messe

Messen foregår over tre dage, og her har eleverne mulighed for at møde byens mange uddannelsessteder, og de har i løbet af de tre dage også mulighed for at besøge nogle uddannelsessteder og møde elever, der allerede går der.
“Ideen med den her uddannelsesmesse er jo også, at eleverne oplever, hvordan et karriereforløb kunne se ud. Så vi håber også på at få noget erhvervsliv ud og måske også nogle uddannelser efter gymnasiet,” forklarer Ulrik Jansen.

Job på skoleskemaet

Uddannelsesmessen er en del af det fag, der hedder 'Uddannelse og job.' Et fag, de fleste skoler har på skemaet fra 4. klasse. To af skolerne i Vejle har det dog allerede fra skolestart.
Formålet med faget er, ifølge Undervisningsministeriet at:
”Eleverne skal (…) opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder.”
Det betyder dog ikke, at eleverne, allerede fra de starter i skole, skal planlægge deres fremtidige uddannelse og job, mener Ulrik Jansen.
”De skal få blik for, hvad arbejde er for noget. De skal kigge på, hvad et arbejde er, og hvordan de selv arbejder. Det går jo ud på, at de skal blive klogere på sig selv, at de skal blive klogere på omverdenen og de muligheder, der er,” siger han.
Men hvordan sker det i praksis? Ulrik Jansen forklarer, at UU-vejlederne for eksempel går rundt i klasselokalet og forklarer, hvem der har lavet arbejde der. At en murer har lavet væggene, og en elektriker har stået for strømmen. De snakker også om, hvilke jobs forældrene har.
“De lever jo i en familie, hvor deres forældre har noget arbejde, der spiller ind i familielivet, ligesom de går i skole. Det spiller også ind på familielivet. De skal lære, hvad et arbejde er allerede fra en tidlig alder,” forklarer han.

To uddannelsesmesser

Udover den nye uddannelsesmesse for 6. klasser er der også lige blevet afholdt messe for dem, der er lidt tættere på at skulle tage et fremtidsvalg: 8.-10. klasse.
Den messe er større og involverer udover ungdomsuddannelserne også efterskoler, erhvervsliv og universitetsuddannelser, forklarer Ulrik Jansen. Her kan også forældrene komme med, så de sammen med eleverne kan danne sig et overblik over, hvad eleven skal efter folkeskolen.

Uddannelsesparat

Selvom job og uddannelse er på skemaet helt fra skolestart, bliver det løbende vurderet, om en elev overhovedet er klar til at komme videre i uddannelsessystemet.
“Vi laver, når eleverne kommer i 8. klasse, det, der hedder en uddannelsesparathedstest. Der kigger man på deres faglighed, sociale- og personlige færdigheder,” siger UU-vejlederen.
Han forklarer, at hvis man ikke bliver erklæret uddannelsesegnet i 8. klasse, får man personlig vejledning og kan så blive genevalueret senere.
“Hensigten er jo, at hvis man ikke er uddannelsesparat, så skal man blive det,” siger han.
Det kan uddannelsesmessen for 6. klasserne være med til, mener han.
Den foregår på ungdomsuddannelserne og i Campus Hallen fra den 31. januar til 2. februar.

Publiceret 14 January 2017 09:00