Der var unge - og mange - præster på prædikestolen i Køge Kirke søndag, da et hold konfirmander stod for gudstjenesten. Foto: JCJ

Der var unge - og mange - præster på prædikestolen i Køge Kirke søndag, da et hold konfirmander stod for gudstjenesten. Foto: JCJ

Konfirmandernes højmesse

Årets konfirmander fra Søndre Skole overtog ansvaret for søndagens gudstjeneste i Køge Kirke

Af
Martin Rasmussen

Der var ikke færre end 13 præster og 12 kirketjenere på plads til søndagens gudstjeneste i Køge Kirke - ikke som led i en opsigtsvækkende opnormering men som følge af, at årets konfirmander fra Søndre Skole fik lov til at stå for gudstjenesten som led i deres konfirmationsforberedelser.
Alle havde fået tildelt forskellige roller på dagen, som var forberedt grundigt. Kirketjener Jan Birch Sørensen havde for eksempel sat de 12 kirketjenere ind i opgaverne som kirketjener.
”En kirketjener har mange opgaver op til en gudstjeneste," fortæller sognepræst Signe Asbirk. Kirketjenerne mødte for eksempel tidligt op, tændte lys, dækkede alterbordet og ringede med kirkeklokkerne, lige som der også var en række opgaver under og efter selve højmessen.
Dagens præster havde skrevet prædiken og bøn sammen med sognepræst Charlotte Dybdahl Winther, og andre konfirmander tog som en del af kirkekoret ansvaret for at udvælge dagens salmer og et stykke musik til selve gudstjenesten.
Deltagelse i gudstjenester er en del af konfirmationsforberedelsen, men tanken bag søndagens aktiviteter var at tage det hele et skridt videre og gennem involvering give de unge et direkte billede af de kirkelige ritualer og traditionerne bag.

Konfirmanderne fik alle tildelt forskellige roller i forbindelse med gudstjenesten. Foto: JCJ

Konfirmanderne fik alle tildelt forskellige roller i forbindelse med gudstjenesten. Foto: JCJ

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther hjalp blandt andet de unge

Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther hjalp blandt andet de unge "præster" med at få dagens prædiken på plads. Foto: JCJ

Publiceret 21 January 2017 11:00