Byrådsbeslutninger:

Sommerlandet, museumsfusion, elkabler og erhvervsjord

Et enigt byråd har nu formelt stemt for en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn og NaturKulturVarde, som nu er blevet til Varde-museerne.
Byrådet vil have elkablerne i jorden i stedet for at føre dem i luften. Det skal skrives ind i den kommende kommuneplan.
Der skal være erhverv ved Engdraget. Der har været talt om at fjerne otte hektar jord, men byrådet har besluttet at holde fast i jorden til erhverv. Det skal også skrives ind i kommuneplanen.

Publiceret 21 January 2017 07:00