Politiskole:

Her er Geils brev til Pape

Borgmester H.P. Geil skrev i går dette brev til justitsminister Søren Pape

Af
pra

Borgmester H.P. Geil skrev fredag til justitsminister Søren Pape
Poulsen for at fortælle om de gode muligheder, der er for at placere en
politiskole i Haderslev - enten i en eksisterende bygning eller på en
byggegrund lige uden for Haderslev. Her er ordlyden...

Kære Søren Pape
Jeg vil gerne kort orientere dig om de meget gode muligheder for at
placere en ny politiskole i Haderslev. Uanset om der er tale om
nybyggeri eller indflytning i eksisterende bygning, står Haderslev parat
med optimale og fleksible løsninger.
Ønsker man at bygge nyt, kan vi her og nu tilbyde en byggegrund, der
ligger helt tæt på motorvejen ved afkørsel 68 i Hammelev. Det er en
central placering ca. 30 minutters kørsel fra grænsen og godt to timer
til København. Se vedlagte bilag.
Ønsker man at flytte ind i en eksisterende bygning står det tidligere
Haderslev Sygehus tomt pr. 1. februar. Det ejes af statens
ejendomsselskab Freja. Se vedlagte bilag.
Så uanset om beslutningen i sidste ende bliver nybyggeri eller
eksisterende bygning vil placeringen i Haderslev være optimal og det på
flere måder. Ikke alene er geografien god, men også de mange
synergieffekter i forhold til et effektivt samarbejde med
beredskabsstyrelsen og forsvarets garnisoner og anlæg i nærområdet taler
for en placering i Haderslev.
Jeg håber derfor, at du vil tage ovenstående informationer med i
beslutningsprocessen og jeg står naturligvis til rådighed for yderligere
informationer.
I forhold til Haderslev Sygehus er det vigtigt for mig at understrege,
at den vurdering af bygningen, der fremgår af Rigspolitiets rapport er
fejlbehæftet. Dette har vi gjort opmærksom på i en mail til
justitsminister Søren Pind den 9. november 2016.
Ifølge rapporten skulle det tage 54 måneder at gøre ejendommen
ibrugtagningsparat. Vi står helt uforstående overfor den oplyste
varighed.
Tidsplanen for gennemførelse af hele byggesagen vil kunne afsluttes på
maksimalt 9 måneder. Samtidig bør en mere realistisk projektplanlægning
og udførelsestid kunne optimere tidsplanen yderligere, idet 6 måneders
planlægning og 24 måneders udførelse vil være en mere normal
gennemførelsestid for ombygningen. Samlet set er vi overbeviste om, at
planlægning og udførelse ikke vil vare længere end 39 måneder.
Rapporten problematiserer ejendommens funktionalitet. Det er imidlertid
vores opfattelse, at patienttårnet kan fungere fint med to brugere ved
at dele trappe/elevator rum op i to adskilte forløb. Haderslev Kommune
vil være indstillet på at sikre restejendommens udnyttelse til boliger,
erhverv og andre offentlige formål.
Ejendommen kan også adskilles horisontalt, således at de øverste etager
kan have anden anvendelse  og adskilles fra det nuværende centrale
trapperum. De øverste etager kan i så fald betjenes af nye
elevatorer/trapper ved gavlene af patienttårnene.
Bygningen vil også kunne tilgås etapevis - ikke mindst Hovedbygning Vest
/ Bygning 2, som er den seneste opførte bygning og i god stand, vil
kunne ibrugtages meget hurtigt. Ligeledes vil de to nederste etager
under patienttårnet kunne ibrugtages i en tidlig etape. Samlet set godt
10.000 m2.
Søbeskyttelse og skovbyggelinier er nævnt enkelte steder i rapporten.
Det er rigtigt, at der findes begge beskyttelseslinier på den meget
store grund, men det har ingen betydning for det projekt rapporten
skitserer, hvor eneste nybyggeri er to idrætshaller, som ønskes bygget
inde i hovedbygningens gårdrum. Også udenom de eksisterende bygninger er
der masser af plads til byggeri før man rammer beskyttelseslinjerne (som
endelig ikke er umulige at få dispensation fra). Politiskolen kræver
altså ingen dispensationer fra beskyttelseslinjer i den form rapporten
skitserer den.
Endelig vil vi gøre opmærksom på, at skemaet vedr. Haderslev sygehus på
side 26 er fejlbehæftet. Heri hedder det, at ejendommen anvendes til
ungdomsskole og administration. Som det fremgår andet steds i rapporten,
så anvendes ejendommen aktuelt af Udlændingestyrelsen til
Asylmodtagercenter. Udlændingestyrelsen har overfor Haderslev Kommune
oplyst, at man fraflytter ejendommen, når den skal tages i brug til
andre formål.
Jeg håber ovenstående vil indgå i din vurdering, når der skal træffes
beslutning om ny vestdansk politiskole.
I Haderslev Kommune er vi overbeviste om, at politiskolen med en
lokalisering både nybyggeri og i det tidligere Haderslev sygehus vil få
en fremragende ramme og placering med mange synergieffekter til og
stærkt samarbejde med beredskabsstyrelsen og forsvarets garnisoner og
anlæg, og endelig en nærhed til hele vestdanmark og grænsen.

Venlig hilsen
H.P. Geil
Borgmester

Publiceret 21 January 2017 07:00